Album „Pomniki Polaków i osób polskiego pochodzenia na świecie”. Litwa

Wydawnictwo Sejmowe przygotowuje do druku album „Pomniki Polaków i osób polskiego pochodzenia na świecie”, który w kilku wersjach językowych będzie rozesłany do polskich placówek dyplomatycznych oraz stowarzyszeń i związków polonijnych w różnych krajach świata.

zw.lt
Album „Pomniki Polaków i osób polskiego pochodzenia na świecie”. Litwa

Fot. Joanna Bożerodska

W związku z powyższym serdecznie zapraszam do wspólnego tworzenia wspomnianego albumu, który będzie artystyczno-informacyjną „wizytówką” uczczenia osiągnięć Polaków na różnych kontynentach i pozwoli na zaprezentowanie tych osiągnięć obywatelom państw obcych.

Będziemy wdzięczni za pomoc w pozyskaniu fotografii wspomnianych pomników oraz ewentualnego uzupełnienia listy pomników, którą pozwalam sobie przesłać w załączeniu. Wszelka pomoc zostanie imiennie odnotowana na kartach w/w albumu.

Bardzo liczymy na Państwa pomoc w pozyskaniu dobrej jakości fotografii lub na wskazanie osób czy instytucji (kontakt), które mogą nam pomóc w tej kwestii. Niestety, ale większość polskich placówek dyplomatycznych nie jest w stanie podołać temu wyzwaniu! Liczymy więc jak zawsze na pomoc środowisk polonijnych.

W przypadku przysyłania nam fotografii jeśli to możliwe prosimy o tego typu jej opis:

1. Nazwa pomnika (imię i nazwisko)
2. Dokładna lokalizacja (miasto, ulica, plac, inna lokalizacja)
3. Autor projektu pomnika (jeśli możliwe do ustalenia)
4. Rok odsłonięcia (jeśli możliwe do ustalenia)
5. Autor fotografii(jeśli możliwe do ustalenia)

Interesują nas wyłącznie pomniki i popiersia. Nie interesują nas tablice pamiątkowe i medaliony. Jeśli chodzi o cmentarze to tylko te nagrobki, na których postawiono postaciowy pomniki lub popiersie osoby zmarłej.

Fotografie pomników najlepiej powinny być w czystej formie bez np. otaczających postaci czy z organizowanych uroczystości.

Będę bardzo wdzięczny o potraktowanie mojej prośby jako pilnej i ewentualne przesłanie fotografii na płytce CD klasyczną pocztą lub pocztą elektroniczną na podany adres w nagłówku.

Fotografie w systemie jpg dobrej rozdzielczości.

Z góry serdecznie dziękuję za pomoc i miłą współpracę. Oczywiście odpowiednią ilość egzemplarzy zaraz po wydrukowaniu prześlemy do wykorzystania.

Kontakt:
prof. Zbigniew Judycki
Kancelaria Sejmu RP
Wydawnictwo Sejmowe
ul. Zagórna 3
00-441 Warszawa
Polska
e-mail: judycki2010@gmail.com

LITWA

WŁADYSŁAW BANDURSKI – biskup/bishop
Katedra w Wilnie
………………………………………………………………………..
Projekt/design: ………………………………………………

WAWRZYNIEC GUCEWICZ – architekt/architect
Skwer obok kościoła Św. Krzyża w Wilnie, 1984
…………………………………………………………………………………..
Projekt/design: Vladas Vildžiūnas

JAN PAWEŁ II – święty, papież
JOHN PAUL II – saint, pope
Sanktuarium Maryjne w Šiluva
………………………………………………………..
Projekt/design: Czesław Dźwigaj

JAN PAWEŁ II – święty, papież
JOHN PAUL II – saint, pope
Dziedziniec Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, 2014
…………………………………………………………….
Projekt/design: Irena i Jerzy Piechnik

JAN PAWEŁ II – święty, papież
JOHN PAUL II – saint, pope
Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Kowalczukach, 2006
……………………………………………………………….
Projekt/design: ……………………………………………..

JAN PAWEŁ II – święty, papież
JOHN PAUL II – saint, pope
Park Santaka w Kownie, 2011
………………………………………………….
Projekt/design: Czesław Dźwigaj

ADAM MICKIEWICZ – poeta/poet
W pobliżu kościoła bernardynów przy ulicy Maironio w Wilnie, 1984
………………………………………………………………………………………………………..
Projekt/design: Gediminas Jokūbonis

ADAM MICKIEWICZ – poeta/poet
Park we wsi Burbiszki
………………………………………………………………………….
Projekt/design: Kazimierz Ulański

STANISŁAW MONIUSZKO – kompozytor, dyrygent/composer, conductor
Skwer przed kościołem św. Katarzyny w Wilnie, 1922
……………………………………………………………………………
Projekt/design: Bolesław Bałzukiewicz

JÓZEF MONTFIŁŁ – bankier, działacz społeczny/banker, social activist
Plac przed kościołem pw. Wniebowzięcia NMP przy ul. Trockiej w Wilnie
………………………………………………………………………………
Projekt/design: ……………………………………………..

JÓZEF PIŁSUDSKI – marszałek, polityk/marshal, politician
………………………………………………….w Druskiennikach
………………………………………………………………………………………………
Projekt/design: ……………………………………………………

JULIUSZ SŁOWACKI – poeta, dramaturg/poet, playwright
Fasada domu przy ulicy Zamkowej. W Wilnie
…………………………………………………………………..
Projekt/design: ……………………………………………………

LUDWIK ZAMENHOF – twórca esperanto/creator of esperanto
………………………………….w Wiejsieje
…………………………………………………..
Projekt/design:……………………………………
WINCENTY KALINOWSKI
…………………………………………………………..Soleczniki
………………………………………………
Projekt/design: ……………………………………………………..

PODCASTY I GALERIE