Oferta polskich uczelni – na targach Studijos 2014

W przeddzień rozpoczęcia Międzynarodowych Targów Wiedzy, Edukacji i Kariery „STUDIJOS” Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie organizuje spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem studiów na uczelniach wyższych w Polsce. Odbędzie się ono 5 lutego o godz. 17 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

zw.lt
Oferta polskich uczelni – na targach Studijos 2014

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

Poruszone zostaną kwestie związane z zasadami rekrutacji, wymaganymi dokumentami i warunkami, jakie należy spełnić, by móc ubiegać się o stypendium Rządu RP. Przedstawione zostaną również wszystkie inne możliwości kształcenia w Polsce przez osoby polskiego pochodzenia, a poszczególne uczelnie zaprezentują swoją ofertę edukacyjną. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasady RP w Wilnie oraz polskich szkół wyższych.

Wszyscy chętni zapraszani są 5 lutego 2014r. o godz. 17.00 do Domu Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76.

W tym roku już po raz drugi oferta polskiego szkolnictwa wyższego obecna będzie na Międzynarodowych Targach Wiedzy, Edukacji i Kariery „STUDIJOS” organizowanych w Centrum Wystawowym LITEXPO. Polskie stoisko przygotowuje Instytut Polski w Wilnie wspólnie z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Nauki RP oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Targi odbędą się w dniach 6-8 lutego, polskie stoisko znajduje się w sali nr 3, ma nr 3.10.

Na stoisku dystrybuowana będzie broszura informacyjna w języku litewskim na temat studiów w Polsce, zawierającą m.in. informację o rodzajach uczelni, wymaganych dokumentach, opłatach za studia, uznawalności dyplomów itd., a także inne materiały informacyjne przygotowane przez poszczególne polskie uczelnie. Przedstawiciele niektórych polskich uczelni będą ponadto dyżurować na stoisku (dokładny harmonogram dyżurów dostępny będzie wkrótce na stronie internetowej Instytutu Polskiego).

PODCASTY I GALERIE