Odznaczenia za zasługi dla Wilna. Wśród nagrodzonych są Polacy

10 października, z okazji Dnia Samorządu w Wilnie w Ratuszu wręczono nagrody za zasługi dla stolicy. Uhonorowano nimi pracowników samorządu i jego instytucji oraz przedstawicieli lokalnych społeczności. W sumie odznaczono prawie 50 osób za wkład i inicjatywy w tworzeniu Wilna. Wśród nagrodzonych są m.in. Polacy.

zw.lt
Odznaczenia za zasługi dla Wilna. Wśród nagrodzonych są Polacy

Fot. K. Mačiūnas

„W tym dniu możemy świętować wykonaną pracę, pomysły, które stały się rzeczywistością. Miasto jest jak dziecko: dajemy mu kawałek serca, staramy się, martwimy się i cieszymy się razem. Jestem dumna ze wszystkich, którzy przyczynili się do powstania Wilna” – powiedziała wicemer Wilna Edita Tamošiūnaitė.

W ratuszu uroczyście uhonorowano 47 osób, z czego 29 to profesjonaliści w swoich dziedzinach, pracujący w samorządzie lub jego instytucjach. Wręczono im pamiątkowe odznaczenia – „Za zasługi dla samorządu wileńskiego”. Dyrektor administracji samorządu Lina Koriznienė mówi, że nagradzani są ludzie, którzy kochają miasto i dla niego tworzą, którzy starają się dla szybszego, bardziej zielonego i bardziej otwartego Wilna.

Odznaczenia są przyznawane raz w roku za zasługi w rozwoju miasta, biznesie, gospodarce, ochronie zdrowia, pomocy społecznej, kulturze i sztuce, edukacji, kulturze fizycznej i sporcie, społecznościach narodowych, mobilizacji społeczności, turystyce, rekreacji i rozrywce, nauce, egzekwowaniu prawa, ochrony przeciwpożarowej, w zakresie dobroczynności, ochrony środowiska, usług, współpracy międzynarodowej oraz polityki i administracji samorządowej. Kandydatów do nagród mogą zgłaszać corocznie kierownicy miejskich instytucji, firm, organizacji i wydziałów.

W tym roku najbardziej zasłużonymi pracownikami samorządu wileńskiego są m.in.: Irena Litwinowicz – dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Wilnie; Andrzej Andrzejevskij – proboszcz kościoła św. Ducha Świętego w Grigiszkach; Jerzy Grydziuszko – Starosta Administracji Samorządu Miasta Wilna Nowego Okręgu Wileńskiego; Graciana Jagiełło – Główny Specjalista Wydziału Wychowania Przedszkolnego Administracji Samorządu Miasta Wilno.

Źródło: Samorząd Miasta Wilno

PODCASTY I GALERIE