Odznaczenia państwowe RP: Tworzycie kolejne rozdziały historii współpracy i braterstwa

W Pałacu Paców w Wilnie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych przez prezydenta RP Andrzeja Dudę osobom zasłużonym dla rozwoju polsko-litewskiej współpracy w obszarze kultury, nauki, mediów oraz osobom zaangażowanym w działalność na rzecz społeczności polskiej na Litwie. Wśród odznaczonych znaleźli się ludzie kultury, sztuki i nauki. Odznaczenia zostały przyznane m. in. Robertowi Mickiewiczowi, redaktorowi naczelnemu "Kuriera Wileńskiego", Jadwidze Pietkiewicz, opiekunce Cmentarza Bernardyńskiego, politologowi Andrzejowi Pukszto, lekarz Krystynie Rotkiewicz, redaktorowi Wilnoteki Janowi Wierbielowi i wielu innym.

zw.lt

„Jestem bardzo szczęśliwa, że właśnie dzisiaj, w rocznicę wybuchu powstania styczniowego, które było naszym wspólnym dziełem – Polaków i Litwinów – mogę witać państwa w progach naszej ambasady” – zwróciła się do zebranych ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

Do wspólnej historii nawiązał w swoim przemówieniu także podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, który wręczył odznaczenia.

„Historię tworzą ludzie, zawsze możemy się o tym przekonać, uczestnicząć w uroczystości odznaczeniowej, takiej, jaka ma miejsce tutaj, w Pałacu Paców, w polskiej ambasadzie w Wilnie. Szczególnie dzisiaj, w 156. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Zarówno tamte pokolenie, które 156 lat temu chwyciło za broń, żeby walczyć o wolność pod znakiem Orła i Pogoni, pod hasłem „Za naszą i waszą wolność”, tak i osoby obecne dzisiaj na sali, tworzyły historię” – powiedział Wojciech Kolarski.

„To był wielki zaszczyt, że mogłem dziś reprezentować prezydenta RP Andrzeja Dudę w Ejszyszkach, w Puszczy Rudnickiej, na wzgórzu kościelnym, w tym miejscu, gdzie powstańcy styczniowi składali przysięgę, mówili „Už mūsų ir Jūsų laisvę” – „Za naszą i waszą wolność”. Dzięki wysiłkom tamtego pokolenia w 1918 bracia Narutowiczowie mogli stać się bohaterami naszych narodów. Stanisław stał się sygnatariuszem aktu niepodległości Litwy, Gabriel pierwszym prezydentem odrodzonej Rzeczypospolitej” – przypomniał prezydencki minister.

„Historię tych stu lat uczciliśmy niezwykle godnie w roku 2018. Wtedy wspominaliśmy to, co się wydarzyło na Litwie, co się wydarzyło w Polsce. Ten rok obfitował w wiele niezwykle istotnych przedsięwziąć. Chcę bardzo serdecznie podziękować, że bardzo wiele z tych wydarzeń mogło mieć miejsce właśnie w instytucjach, właśnie ze wsparciem osób, które dzisiaj zostaną odznaczone najwyższymi odznaczeniami Rzeczypospolitej. Chcę też bardzo serdecznie podziękować, że właśnie państwo tworzyliście i tworzycie kolejne rozdziały historii Polski, historii Litwy, historii współpracy i braterstwa polsko-litewskiego. Dzisiejsze odznaczenia są wyrazem uznania za państwa osobiste sukcesy, ale także wyrazem hołdu, który Rzeczpospolita składa państwu za to, że państwa dorobek służył dobru wspólnemu, służył Polakom, Litwinom, służył nam wszystkim” – podkreślił w imieniu prezydenta RP Wojciech Kolarski.

Pełna lista odznaczonych znajduje się tutaj.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej