Odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta RP w Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Wczoraj, 11 listopada, w Domu Kultury Polskiej odbył się uroczysty koncert oraz przyjęcie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W czasie uroczystości odbyły się także odznaczenia zasłużonych osób oraz prezentacja projektu dot. miejsc pamięci narodowej.

zw.lt
Odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta RP w Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Fot. Liudas Masys

W dniu Narodowego Święta Niepodległości Polski, ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska podkreśliła, że „Polska i Litwa stoją obecnie w obliczu zagrożenia wojną hybrydową. Ale nasi wrogowie powinni uświadomić sobie, że nasze narody, Polski i Litewski, są przywiązane do idei wolności i suwerenności, o którą tak długo w historii walczyły” oraz podziękowała Sejmowi Republiki Litewskiej za przyjęcie rezolucji, w której Sejm RL wyraził poparcie Państwu Polskiemu w obronie jego terytorium i granic zewnętrznych Unii Europejskiej.

Fot. Liudas Masys

Ambasador wręczyła również odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę obywatelom Litwy zasłużonym dla rozwoju polsko-litewskiej współpracy w obszarze kultury, nauki, mediów oraz osobom zaangażowanym w działalność na rzecz społeczności polskiej na Litwie.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczeni zostali:

Ryszard Kuźmo

Danuta Lipska

Marian Paluszkiewicz

Witold Rudzianiec

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczeni zostali:

Waldemar Dowejko

Justyna Giedrojć

Anna Pieszko

Czesław Poloński

Henryk Sielewicz

Zostały również wręczone Medale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” Zygfrydowi Binkiewiczowi i Marianowi Sokalskiemu oraz Nagroda Instytutu Pamięci Narodowej w uznaniu szczególnych zasług w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego „Świadek Historii” dla Fundacji Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie„.

PODCASTY I GALERIE