Odtąd LEU jako Akademia Oświaty w Kownie

Decyzją Sejmu Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie oraz Uniwersytet im. Aleksandrasa Stulginskasa przyłączono do Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

BNS
Odtąd LEU jako Akademia Oświaty w Kownie

Fot. Joanna Bożerodska

Fuzję uczelni poparło 60 posłów, trzech było przeciwko i 23 powstrzymało się od głosu.

Postanowieniem Sejmu zatwierdzony został plan reorganizacji uczelni. Nowy statut VDU wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Po połączeniu uczelni, LEU będzie funkcjonował jako VDU Akademia Oświaty w Kownie, Uniwersytet Stulginskasa jako VDU Akademia Rolnicza.

Rządowy plan reorganizacji uniwersytetów zakłada, że w kraju pozostanie dziewięć uczelni wyższych. Obecnie działa 14 uniwersytetów państwowych.

PODCASTY I GALERIE