Odszedł wybitny Wilniuk Edward Borowski

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 17 sierpnia 2016 roku odszedł od nas do wieczności prof. dr inż. Edward Borowski, jeden z założyciel i wieloletni Prezes, a ostatnio Prezes Honorowy Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej - poinformowała Polska Macierz Szkolna na Litwie. Poniżej zamieszczamy cały tekst kondolencji.

zw.lt
Odszedł wybitny Wilniuk Edward Borowski

Fot. capk.pl

Urodzony w Wilnie, do Gdańska przybył w 1945 roku, w ramach repatriacji z Kresów, więc wszystko, co dotyczyło Rodaków na tych ziemiach było Jemu bliskie i poruszało do głębi. Był zawsze gotów przyjść z pomocą, miał masę pomysłów, które dzięki własnej determinacji i ogromnemu wysiłkowi zawsze realizował.

Ściśle współpracował z Polską Macierzą Szkolną na Litwie. We wdzięcznej pamięci nauczycieli z Wileńszczyzny pozostaną prowadzone przez wiele lat, w okresie letnim, warsztaty doskonalące, które dzięki współpracy Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej z Radą Miasta Gdańsk były organizowane w Centrum Edukacji Nauczycieli oraz serdeczne, rodzinne spotkania z członkami Towarzystwa, każdorazowo organizowane na zakończenie tych szkoleń.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego oraz wszystkim członkom Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej składamy najszczersze wyrazy współczucia i żalu.

„Przejść przez życie by pozostały ślady” pisał Bp. Jan Chrapek. Ślady czynów, które zostawił po sobie nieodżałowany śp. prof. dr inż. Edward Borowski pozostaną na zawsze w pamięci wszystkich, którym dane było poznać i współpracować z tym Człowiekiem.

Cześć Jego pamięci!

w imieniu Zarządu
Józef Kwiatkowski
Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie

PODCASTY I GALERIE