Odsłonięcie pomnika prof. Trzebińskiego na Rossie

We wtorek o godz. 15 na Rossie odbędzie się uroczyste odsłonięcie odnowionego pomnika prof. Stanisława Trzebińskiego. Renowację pomnika przeprowadzono ze środków Związku Lekarzy Polski w Chicago i Fundacji Rodziny Roman.

zw.lt
Odsłonięcie pomnika prof. Trzebińskiego na Rossie

Fot. Joanna Bożerodska

Stanisław Trzebiński – polski lekarz, historyk i filozof medycyny urodził się w 1861 w Popowcach, zmarł w 1930 w Wilnie. W 1922 otrzymał nominację profesora zwyczajnego na katedrę historii i filozofii medycyny na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie z obowiązkiem wykładania też patologii ogólnej i doświadczalnej oraz prowadzenia zakładu patologii.

Od czerwca do listopada 1923 był dziekanem Wydziału Lekarskiego USB.

Profesor nie tylko pracował na rzecz USB i nauki, ale w miarę swoich skromnych środków wspomagał też Uniwersytet majątkowo[.

Był też pierwszym sekretarzem stałym Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego oraz redagował Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego.

Po śmierci jego mózg był badany przez prof. Maksymiliana Rose, który również badał mózg marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na jutrzejsza uroczystość zaprasza Polskie Stowarzyszenie medyczne na Litwie.

PODCASTY I GALERIE