Odpust w Pryciunach

W niedzielę w kaplicy w Pryciunach w gminie bujwidzkiej odbył się odpust ku czci św. Ignacego Loyoli. Uroczystą mszę świętą poprzedziła całodobowa adoracja przenajświętszego sakramentu. W ramach uroczystości odpustowych poświęconych również siostrom Wandzie Boniszewskiej i Helenie Majewskiej 4 sierpnia odbędzie się pielgrzymka z Bujwidz do Pryciun śladami siostry Wandy Boniszewskiej. Pątnicy z kościoła w Bujwidzach wyruszą o godz. 11. O godz. 15, na zakończenie pielgrzymki, zostanie odprawiona msza św. w kaplicy w Pryciunach.

zw.lt
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej