Odnowiono ulicę Werkowską w Wilnie

Jedna z najdłuższych i najbardziej malowniczych ulic Wilna - Verkių (Werkowska) została odremontowana. Codziennie z drogi tej korzysta ponad 15 tys. wilnian zmierzających z centrum w stronę Zielonych Jezior i z powrotem.

zw.lt
Odnowiono ulicę Werkowską w Wilnie

Jak zapewnia samorząd, z powodu inwestycji w rewitalizację całej dzielnicy – uporządkowania kąpielisk i miejsc wypoczynku, rekonstrukcji mostów, remontu dróg i chodników – potoki podróżujących do Werek jeszcze wzrosły.

W ramach remontu wyasfaltowano 2,2 kilometra nawierzchni jezdni, uporządkowano pobocza, odnowiono oznakowanie. Na prace te samorząd przeznaczył około 200 tys. euro.

PODCASTY I GALERIE