Odnowiono pomnik dr Kazimierza Malanowicza na Cmentarzu Antokolskim

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą oraz Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie zapraszają na uroczystość poświęcenia odrestaurowanego nagrobka ppłk. dr. Kazimierza Malanowicza, która odbędzie się 8 października.

zw.lt
Odnowiono pomnik dr Kazimierza Malanowicza na Cmentarzu Antokolskim

Fot. Ewelina Mokrzecka

„Liczymy na obecność jak największej liczby Polaków, zachęcamy do przybycia całymi rodzinami, obecność polskich żołnierzy podczas uroczystości jest elementem podnoszącym atrakcyjność szczególnie w oczach dzieci” – napisali organizatorzy.

Renowację grobu ppłk.dr K.Malanowicza sfinansowała Wojskowa Izba Lekarska na wniosek Zbigniewa i Krzysztofa Kopocińskich, którzy też zajmowali się techniczną stroną całego przedsięwzięcia.

W sobotę o godz. 11 zostanie odprawiona msza w kościele Św. Piotra i Pawła. Poświęcenie pomnika odbędzie się o godz. 12.30-12.45 na cmentarzu na Antokolu.

Kazimierz Malanowicz urodził się w 1884 r. w Brześciu. Od 1922 r. mieszkał w Wilnie i jako asystent anatomopaloga (specjalista w zakresie anatomii patologicznej) pracował w zakładzie Anatomopologii Uniwersytetu im. Stefana Batorego. Mieszkał przy ulicy Dobrej 1 (obecnie ul. Skorinos 3). Następnie mianowano go komendantem Szpitala Okręgowego Nr. 3. Był również muzykiem. Zmarł w  1933 r. w Grodnie, ale został pochowany w Wilnie w cywilnej części Cmentarza Wojskowego na Antokolu.

PODCASTY I GALERIE