Odnowiona cerkiew staroobrzędowców w rejonie solecznickim

Uroczystość z okazji 300-lecia założenia wspólnoty staroobrzędowców we wsi Gaj w gminie jaszuńskiej miejscowa cerkiew spotka w odnowionym wyglądzie. Zainicjowany w 2012 roku projekt kapitalnego remontu świątyni dobiegł końca. Inwestycja wyniosła 109 tys. 708 litów, z czego 87 tys. 766 litów wnioskodawcy, czyli wspólnota staroobrzędowców w Gaju, uzyskali z programu Leader przy udziale Solecznickiej Lokalnej Grupy Działania. 

Irena Kołosowska
Odnowiona cerkiew staroobrzędowców w rejonie solecznickim

Fot. salcininkai.lt

Cerkiew stroobrzędowców pw. Św. Nikołaja Cudotwórcy wybudowana w 1937 roku. Za cały czas swojego istnienia w świątyni nie dokonywano większych remontów, dlatego teraźniejsza jej rekonstrukcja budzi ogromną radość wiernych.

Z tej okazji 12 lipca br. o godz. 13.00 w cerkwi odbędzie okolicznościowe nabożeństwo, po czym nastąpi poświęcenia krzyża – pomnika, upamiętniającego jubileusz założenia w Gaju wspólnoty staroobrzędowców. Tą wspaniałą nowiną miejscowi wierni chcą dzielić się ze wszystkimi mieszkańcami rejonu, dlatego serdecznie zapraszają na uroczystość.

PODCASTY I GALERIE