Wilno i Wileńszczyzna
BNS

Odnaleziony Akt Niepodległości Litwy z 1918 roku był napisany przez Šaulisa

Oryginał Aktu Niepodległości Litwy z 16 lutego 1918 roku, który odnaleziono w dyplomatycznym archiwum Niemiec został spisany przez sygnatariusza Jurgiasa Šaulisa, ustalili rzeczoznawcy.

Na prośbę profesora Uniwersytetu Witolda Wielkiego  Liudasa Mažylisa, który dokonał odkrycia, pisemnej ekspertyzy dokonali eksperci z Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych Litewskiej Policji.

Biegli na podstawie porównania charakteru pisma stwierdzili, że to właśnie Šaulis pisał Akt Niepodległości.

Akt Niepodległości Litwy w niemieckim archiwum był przechowywany w teczce zatytułowanej „Przyszłość prowincji bałtyckich: Litwa”.

Oryginał dokumentu o znaczeniu historycznym był uważany za zaginiony od 1940 roku. Do tej pory był przechowywany w archiwum Urzędu Prezydenta. Istniało co najmniej sześć różnych wersji zaginięcia dokumentu, a także domniemanego miejsca przechowywania. Spekulacje na ten temat pojawiały się prawie przed każdą rocznicą odrodzenia państwa.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!