Odeszli od nas w tym roku…

Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to pora reflekcji i wspomnienia o tych, którzy odeszli. Wspominamy dzisiaj osoby, które dzięki swojemu życiu i pracy zapisały się w historii Wileńszczyzny, a które straciliśmy w minionym roku...

zw.lt
Odeszli od nas w tym roku…

Andrzej Andruszkiewicz

Wicemer rejonu solecznickiego. Zmarł tragicznie 27 listopada 2015 r. Urodzony w Ejszyszkach w 1964 roku. Andruszkiewicz mieszkał wraz z rodziną we wsi Dumble. Od 2009 roku piastował stanowisko wicemera rejonu solecznickiego. Był pomysłodawcą pomnika ku czci bohaterów powstania styczniowego, który w 2013 roku stanął w centrum Ejszyszek oraz krzyża upamiętniającego ofiary wojny i stalinowskich wywózek. Przez współpracowników i znajomych wspominany jako pracowity, inteligentny, uczciwy człowiek.

Artur Górski

Poseł na Sejm RP. Zmarł 1 kwietnia 2016 po ciężkiej chorobie w wieku 46 lat. Zaangażowany w działalność na rzecz Polaków na Litwie, był wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji ds. Łączności z Polonią i Polakami za Granicą. Od 2002 r. należał do partii Prawo i Sprawiedliwość. Uzyskał mandat poselski w wyborach parlamentarnych w 2005, 2007, 2011 i 2015 roku.

Stanisław Wierciński

Żołnierz AK, więzień Łukiszek, zesłaniec syberyjski. Zmarł 23 kwietnia w wieku 101 lat. Stanisław Wierciński urodził się 11 listopada 1914 roku we wsi Taboryszki. W 1932 r. wstąpił do Związku Strzeleckiego, a za trzy lata został powołany do wojska. Służył w 6. Pułku Piechoty Legionów w Wilnie. Tutaj ukończył szkołę podoficerów, zdobył stopień kaprala. Po służbie w wojsku Stanisław Wierciński wrócił do rodzinnej wsi. 31 sierpnia 1939 roku został zmobilizowany.
Po powrocie w rodzinne strony wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, który wkrótce został przemianowany w Armię Krajową. Pod pseudonimem „Kula” jako kapral szkolił młodych ludzi. W 1949 roku pan Stanisław został aresztowany i osadzony w więzieniu na wileńskich Łukiszkach. Za przynależność do AK został skazany na 10 lat łagrów. Zesłano go do Inty, w Republice Komi. W domu zaś pozostała jego matka, troje małych dzieci i żona w siódmym miesiącu ciąży. Po zwolnieniu z łagru pan Stanisław powrócił do domu, jednak tutaj nie było pracy… Rodzina więc zdecydowała wrócić do Inty, gdzie jej głowa mogła liczyć na pracę w kopalni węgla. Tam rodzina Wiercińskich mieszkała do lat 70. Zaś po wyjściu na emeryturę powrócili do rodzinnych Taboryszek. W 2014 r., w 100 rocznicę swoich urodzin, Stanisław Wierciński został mianowany na stopień podporucznika (źrłódło: „Kurier Wileński”).

Czesława Bylińska-Rymszonok

Wieloletnia dyrygent i kierownik artystyczny Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”. Zmarła 26 kwietnia. Karierę w „Wilii” Czesława Bylińska-Rymszonok zaczynała, jeszcze będąc uczennicą Szkoły Średniej Nr 11, jako tancerka. W chórze śpiewała jej starsza siostra Teresa. Tańcząc w zespole, Czesława ukończyła Konserwatorium Wileńskie – wydział dyrygentury. Z tancerki stała się chórmistrzynią. W latach 1983 -96 była kierownikiem artystycznym i dyrygentem.

Jerzy Bahr

Dyplomata, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie w latach 2001-2005. Zmarł 25 lipca 2016 r. w wieku 72 lat. Jerzy Bahr urodził się w 1944 r. w Krakowie. W 1974 został zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w którym pełnił funkcje członka delegacji polskiej na etapie przygotowawczym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Genewie, sekretarza ds. prasowych w Ambasadzie PRL w Bukareszcie i referenta ds. Rumunii. W stanie wojennym odszedł z resortu, wystąpił też z PZPR. W 1982 zrezygnował ze służby zagranicznej i rozpoczął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Zakładzie Prawa Publicznego i Stosunków Międzynarodowych. Podczas wyjazdu szkoleniowego do Wiednia w 1983 uzyskał azyl polityczny. Współpracował z Radiem Wolna Europa, a ponadto z zachodnimi instytucjami badawczymi, m.in. był doradcą w Szwajcarskim Instytucie Wschodnim w Bernie. Po upadku komuny wrócił do Polski. Od 1991 r. pracował w MSZ. Od 1996 do 2001 był ambasadorem RP na Ukrainie, a w latach 2001–2005 na Litwie. Od 21 stycznia 2005 do 22 grudnia 2005 był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 19 maja 2006 został powołany na stanowisko ambasadora RP w Rosji. Odwołano go z dniem 30 września 2010. Zasiadał w Polsko-Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych.

O. Witold Słabig

Dominikanin. Zmarł 9 sierpnia. Ks. Witold Słabig w latach 1990-98 przebywał w Wilnie, gdzie prowadził działalność duszpasterską w kościele Ducha Świętego oraz św. Jakuba i Filipa. W Wilnie dominikanin prowadził też lekcje religii w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Później pracował w Szczecinie i Łodzi. W 2006 r. objął urząd proboszcza klasztora na Służewie w Warszawie. Duchowny urodził się w roku 1962 w Sierakowie. W 1983 r. wstąpił do Zakonu Dominikańskiego, rok później złożył w Poznaniu pierwsze śluby zakonne. Śluby wieczyste złożył 17 września 1989 r. 2 czerwca 1990 r., przyjął święcenia kapłańskie.

Edward Borowski

Jeden z założycieli i wieloletni Prezes, a ostatnio Prezes Honorowy Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Zmarł 17 sierpnia. Urodzony w Wilnie, do Gdańska przybył w 1945 roku, w ramach repatriacji z Kresów, więc wszystko, co dotyczyło rodaków na tych ziemiach było mu bliskie i poruszało do głębi. Był zawsze gotów przyjść z pomocą, miał masę pomysłów, które dzięki własnej determinacji i ogromnemu wysiłkowi zawsze realizował.
Ściśle współpracował z Polską Macierzą Szkolną na Litwie.

Ks. Zbigniew Mickiewicz

Wikariusz parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju. Zmarł 29 sierpnia. Ks. Zbigniew Mickiewicz urodził się w marcu 1973 r. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Dorastał w Turgielach, gdzie w wieku 6 lat został ministrantem. Uczył się w szkole w Turgielach, następnie w technicznej zawodowej szkole średniej wyższego stopnia w Wilnie. Pracował w więzieniu w Wilnie, następnie w szkole w Rudominie jako nauczyciel zajęć praktycznych. W 2001 roku wstąpił do Seminarium Duchownego im. Św. Józefa w Wilnie, święcenia kapłańskie otrzymał w 2008 roku. Pierwsza parafia, do której został skierowany – parafia w Ejszyszkach. Od 2008 r. pełnił posługę kapłańską w parafii pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Nowej Wilejce.

PODCASTY I GALERIE