Odbyły się miejskie eliminacje konkursu recytatorskiego Kresy

W Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie odbyły się dzisiaj miejskie eliminacje konkursu recytatorskiego Kresy. Zwycięzcami w pierwszej kategorii wiekowej (dzieci do lat 12) zostali Radosław Bużyński ze Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie, Anna Maria Bojarowicz ze Szkoły-Przedszkola "Wilia", Konrad Sokołowski ze Szkoły im. Szymona Konarskiego, Bogusław Bojarowicz ze Szkoły-Przedszkola "Wilia" oraz Magdalena Ustianowska z Progimnazjum im. Jana Pawła II. W drugiej kategorii wiekowej w czołówce uplasowali się Milena Zarankaitė z Gimnazjum im. Wł. Syrokomli, Hubert Niewierowicz z Progimnazjum im. Jana Pawła II, Arnold Wojcinowicz z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, Dominik Wołkanowski ze Szkoły im. Szymona Konarskiego, Patrycja Kozlovskytė z Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie. W najstarszej kategorii laureatami zostali Tomasz Sokołowski i Tomasz Matujza z Liceum im. A. Mickiewicza, Magdalena Jarosławska z Gimnazjum im. Jana Pawła II, Artur Dowgiało i Łukasz Palkowski z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego.

zw.lt
Odbyły się miejskie eliminacje konkursu recytatorskiego Kresy

Fot. Roman Niedźwiecki

PODCASTY I GALERIE