Odbył się IV Turniej Tańców Polskich w Wilnie

Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie zorganizował IV Turniej Tańca Polskiego o Palmę Wileńszczyzny, który odbył się 5 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Turniej rozpoczęto polonezem. Po wielogodzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych. W I kategorii wiekowej (od 7 do 9 lat) zatańczono polkę i krakowiaka. W kategorii II (10-12 lat) również wykonano polkę i krakowiaka, a w kategorii III (13-15 lat) tańczono polkę, krakowiaka oraz oberka. Pierwsze miejsce w kategorii I zdobył Andrzej Gedris i Agneta Šilingaitė, w kategorii II- Jakub Gedris i Marta Pesliak. Zwycięzcami kategorii III została para Dawid Adam Pawliun oraz Justyna Kackiewicz. Organizatorzy: Dom Kultury Polskiej w Wilnie oraz Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie. Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą przy współpracy z Fundacją "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Dorota Skoczyk
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej