Odbędzie się posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej

W piątek odbędzie się posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Rada zapozna się z informacją dotyczącą wyników rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. Członkowie Rady dyskutować będą nad „Rządowym programem współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015 – 2020” i zastanowią się, czy po roku działania wymaga on korekty.

Odbędzie się posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Fot. PAP

Rada omówi też przygotowania do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po posiedzeniu Polonijnej Rady Konsultacyjnej odbędzie się briefing marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

Dzień wcześniej Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej spotkają się z przedstawicielami resortów: spraw zagranicznych, edukacji narodowej, nauki i szkolnictwa wyższego, kultury i dziedzictwa narodowego oraz przedstawicielami Kancelarii Prezydenta.

Tego dnia po południu PRK spotka się z Prezydium Senatu oraz z przewodniczącą i wiceprzewodniczącymi senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Polonijna Rada Konsultacyjna została powołana na nowo do życia uchwałą Senatu na początku lipca 2015 r. Jej zadaniem jest m.in. wyrażanie opinii na temat projektów ustaw i uchwał związanych z Polonią. Pierwotnie Polonijną Radę Konsultacyjną przy marszałku Senatu utworzono w Senacie V kadencji w 2002 r. Funkcjonowała ona do 2012 r., kiedy to środki na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą zostały przeniesione do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Członków Rady powołuje i odwołuje marszałek Senatu spośród osób reprezentujących organizacje polonijne i polskie z zagranicy; będą oni pełnić swoją funkcję honorowo. Kadencja Rady będzie trwała tyle samo, ile kadencja Senatu. Marszałek będzie zwoływać posiedzenie Rady przynajmniej raz w roku i sam będzie przewodniczył jej obradom. Będzie też mógł zasięgać opinii członków Rady w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia.

Polaków na Litwie w Radzie reprezentuje Rita Tamašunienė.

PODCASTY I GALERIE