Od stycznia zmiany w samorządach

Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie poprawki do Ustawy o samorządzie lokalnym, na mocy których kadencja przedstawiciela społecznego mieszkańców gminy, zwanych potocznie sołtysami, będzie trwała trzy lata, a nie dwa lata, jak dotychczas.

zw.lt
Od stycznia zmiany w samorządach

Fot. Ewelina Mokrzecka

Przedstawiciele społeczni mieszkańców gminy będą mogli również otrzymać rekompensatę wydatków na artykuły biurowe, rozmowy telefoniczne i przejazdy.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą, sołtys na zasadach społecznych reprezentuje interesy mieszkańców w starostwie gminy, pełni funkcje pomocnika starosty. Za swoją pracę nie pobiera jednak żadnego wynagrodzenia.

W ubiegłym tygodniu w gminie podborskiej rejonu solecznickiego odbyły się wybory sołtysów, a w przyszłym tygodniu sołtysi będą wybierani w gminie białowackiej.

W ocenie starosty Białej Waki Henryka Baranowicza, wydłużenie kadencji przedstawicieli społecznych mieszkańców gminy jest dobrą decyzją.

Henryk Baranowicz

Wybory sołtysów w Białej Wace zapowiedziane są na 18 grudnia.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej