Od przyszłego roku pierwsze klasy w Mickiewiczówce

W piątek odbyło się wręczenie świadectw dojrzałości 63. promocji Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, zwieńczone polonezem na placu Ratuszowym. Tymczasem liceum czekają długo zapowiadane zmiany - od przyszłego roku szkolnego placówka szykuje się na przyjęcie klas pierwszych.

zw.lt

Czesław Dawidowicz, dyrektor Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie cieszy się, że wszyscy uczniowie szkoły, którzy w tym roku przystąpili do matury, otrzymali świadectwo dojrzałości. Tegoroczna promocja była wyjątkowo mała – składała się z 60-ciu maturystów.

Mówiąc o tegorocznych sukcesach szkoły, dyrektor przyznaje, iż tzw. „setek” z egzaminów jest kilkanaście, ale nie to jest w rankingach szkół najważniejsze. „Nie możemy powiedzieć, że bardzo się cieszymy z wyników, ponieważ były one bardzo różne, ale jesteśmy zadowoleni, że odeszła od nas kolejna dobra promocja” – komentuje wyniki Dawidowicz.

Czesław Dawidowicz/Fot. Joanna Bożerodska

W tym roku pięciu maturzystów liceum nie złożyło państwowego egzaminu z języka litewskiego, ale skorzystali z drugiej szansy i na powtórkowej sesji złożyli wariant szkolny. Jednak placówkę mniej cieszą wyniki ogólne z tego egzaminu. „Tych wyższych ocen, czyli poprzeczkę 80-90 punktów uzyskało mniej uczniów, niż nam się chciało” – ubolewa dyrektor. Według niego, to mówi o problemach w wykładaniu języka państwowego nie tylko w Liceum im. Adama Mickiewicza, ale też w innych szkołach mniejszości narodowych. „Jest to szkoda dla młodzieży, która teraz wybiera swoją dalszą drogę” – stwierdza dyrektor liceum.

Duży wpływ mają również reformy i nowe posunięcia Ministerstwa Oświaty. „Te reformy nie dotyczą bezpośrednio kształcenia młodych ludzi, a są „mydleniem oczu” dla ludzi. Obiecuje się nam, że będzie lepiej, a tak nie jest” – ubolewa Dawidowicz, przyznając, że z tego powodu cierpią również szkoły litewskie. „Brakuje zmian programowych, nowego podejścia do wykształcenia” – uważa dyrektor.

Jednak pedagog nie traci optymizmu w dniu, gdy młodzież żegna się ze szkołą tańcząc poloneza: „Ten piękny taniec niweluje wszystkie niedociągnięcia, jakie mieliśmy w tym roku, a ta młodzież jest najważniejszym elementem szkoły.” Pedagog ma nadzieję, że w przyszłości do wspólnego tańca dołączy jeszcze więcej szkół, nie tylko te wileńskie: „To prezent dla miasta i samych siebie”.

Maturzystką roku w Liceum im. Adama Mickiewicza została Agata Kiwiłszo.

Maturzysta roku Agata Kiwiłszo/Fot. Joanna Bożerodska

Tymczasem od przyszłego roku Liceum Adama Mickiewicza czekają kolejne zmiany – w murach szkoły rozpocznie naukę pierwsza klasa. Status długiego gimnazjum, które pozwala na kształcenie uczniów od klas pierwszych do maturalnych, placówka uzyskała jeszcze w roku 2017. Zabiegali o to między innymi rodzice, którym zależało na zapewnieniu ciągłości procesu nauczania.

„Od września będziemy mieli jedną pierwszą klasę liczącą 18 osób. Plan zakłada, że co roku będziemy przyjmowali jedną klasę – na więcej nie pozwalają możliwości gmachu i niektóre inne powody. Tak więc po czterech latach będziemy mieli cztery klasy początkowe” – zapowiada Czesław Dawidowicz.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej