Od marca do szkoły można będzie zapisać się online

Od 1 marca rejestracja do wileńskich szkół będzie się odbywała drogą elektroniczną. Rodzice będą mogli uniknąć długich kolejek podczas zapisu do szkoły.

zw.lt
Od marca do szkoły można będzie zapisać się online

Fot. Joanna Bożerodska

W przypadku uczniów do lat 14 wniosek składa jeden z rodziców albo opiekun, starsi uczniowie mogą się rejestrować sami. Termin złożenia wniosku nie będzie miał wpływu na to, czy dziecko trafi do konkretnej szkoły. Ważnym kryterium będzie natomiast miejsce zamieszkania dziecka. Pierwszeństwo będą mieli zatem uczniowie mieszkający na terenie obwodu danej szkoły.

Do wyszukiwarki wpisuje się również preferowany język wykładowy szkoły. Na interaktywnej mapie szkół na zielono zaznaczono placówki, w których nauczanie prowadzone jest w języku litewskim, niebiesko – rosyjskim, czerwono – polskim, biało – rosyjskim i polskim, fioletowo – w innych językach obcych.

Po wprowadzeniu wymaganych danych (link) na mapie zostaną wyświetlone szkoły, przydzielone po uwzględnieniu miejsca zamieszkania. W rejestracji do tych szkół dana osoba będzie miała pierwszeństwo.

„Jak rozumiem, ten system będzie bardzo korzystny dla obleganych szkół, żeby było wiadomo co zrobić z wielką ilością podań. System co prawda ma wejść od marca, ale na dzień dzisiejszy powstaje jeszcze dużo pytań”- dla Radia „Znad Wilii” powiedział dyrektor Gimnazjum im. A. Mickiewicza Czesław Dawidowicz.

Tereny przypisane do szkół określone zostały po ocenie obciążenia szkół, liczby zarejestrowanych na danym terytorium sześciolatków, dojazdu do szkoły i innych istotnych czynników. Przy projektowaniu terenów ważne było zwłaszcza to, aby szkoły skierowane do pierwszaków były jak najbliżej ich miejsca zamieszkania, bowiem najmłodsi uczniowie nie mają jeszcze nawyku samodzielnego podróżowania na dłuższych odległościach.

Pierwszeństwo będzie przysługiwało również rodzicom, którzy swoje miejsce zamieszkania w danej dzielnicy deklarowali ponad dwa lata temu.

Samorząd stolicy zapewnia też, że nie ma powodu, żeby się śpieszyć z zapisem do szkoły – w systemie elektronicznym rejestracji można dokonać o dowolnej i dogodnej dla rodziców porze, podania będą przyjmowane na bieżąco.

Podania można składać również bezpośrednio w placówkach oświatowych, tak jak wcześniej.

PODCASTY I GALERIE