Od lipca można się ubiegać o wsparcie społeczne dla uczniów i bezpłatne obiady dla pierwszaków

Samorząd Rejonu Wileńskiego przypomina o składaniu wniosków o bezpłatne obiady dla pierwszaków oraz wsparcie społeczne dla uczniów z rodzin wspieranych socjalnie, które obejmuje bezpłatne posiłki oraz środki na zakup przyborów szkolnych.

vrsa.lt
Od lipca można się ubiegać o wsparcie społeczne dla uczniów i bezpłatne obiady dla pierwszaków

Fot. BNS/erikas ovcarenko

Od początku nowego roku szkolnego wszyscy uczniowie pierwszej klasy szkoły początkowej, niezależnie od dochodów rodziny, mają prawo do bezpłatnego obiadu.

Bezpłatne obiady dla dzieci będą organizowane częściowo w formie stołu szwedzkiego. Rodzice uczniów lub opiekunowie będą musieli jedynie złożyć wniosek.

Rodzice/opiekunowie chcący skorzystać z możliwości otrzymania bezpłatnych posiłków dla przedszkolaków i uczniów pierwszych klas, już od 1 lipca są zachęcani do zwracania się do gminy w miejscu zamieszkania lub jeśli miejsce zamieszkania nie zostało zadeklarowane, do gminy, w której faktycznie mieszkają. Można również złożyć wniosek elektroniczny w Systemie Informacji o Pomocy Społecznej Rodzinie (www.spis.lt).

Kontakty gmin są publikowane na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego vrsa.lt w rubryce „Struktura i kontakty”.

Również jak co roku, od 1 lipca rodziny wspierane przez państwo mogą ubiegać się o bezpłatne posiłki dla uczniów (śniadanie, obiad, posiłki na letnich obozach organizowanych przez szkoły) oraz wsparcie na zakup przyborów szkolnych.

Wsparcie społeczne jest przydzielane uczniom uczącym się wg programów edukacji przedszkolnej lub ogólnej. Bezpłatne obiady, posiłki na letnich obozach organizowanych przez szkoły oraz jednorazowy dodatek w wysokości 78 euro na zakup przyborów szkolnych mogą otrzymać uczniowie z rodzin, gdzie średni dochód na osobę stanowi poniżej 187,50 euro miesięcznie.

Świadczenie może być również przyznane w razie: osoby mieszkające razem ucierpiały w nieszczęśliwym wypadku (pożaru, klęski żywiołowej), które spowodowały uszkodzenie mienia lub zdrowia, lub w przypadku śmierci jednego z rodziców, gdy matka lub ojciec samotnie wychowuje dziecko (dzieci), gdy osoby mieszkające razem wychowują troje lub więcej dzieci, gdy co najmniej jedna z osób mieszkających razem jest niepełnosprawna lub jest poważnie chora (gdzie średni dochód na jedną z osób mieszkających razem lub na osobę mieszkającą samotnie wynosi mniej niż 250 euro miesięcznie).

Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie na zakup przyborów dla uczniów od 1 lipca 2020 r. 1 do 5 października 2020 r.

Aby otrzymać wsparcie, wnioskodawcy muszą złożyć następujące dokumenty:
Wypełniony wniosek o wsparcie społeczne dla uczniów, ze wskazaniem nazwy szkoły i klasy, do której uczęszcza dziecko;
Zaświadczenie o dochodach członków rodziny (otrzymane w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o pomoc społeczną dla studentów lub miesiąc złożenia wniosku);
Inne, w zależności od okoliczności, zaświadczenia wskazane przez specjalistę, potrzebne do otrzymania wsparcia społecznego dla uczniów;
Jeśli podczas ubiegania się o pomoc społeczną dla uczniów rodzina otrzymuje zasiłek socjalny, wnioskodawca składa krótki wniosek o pomoc socjalną dla uczniów.

Uczniom przydziela się bezpłatne posiłki od początku roku szkolnego do końca roku szkolnego, a po złożeniu wniosku w czasie nauki – od wejścia w życie decyzji o przyznaniu wsparcia do końca roku szkolnego.

Uwaga! Pomoc społeczna nie może być udzielana dla uczniów uczących się w ramach programów edukacji dorosłych oraz dla uczniów uczących się zarówno w ramach kształcenia ogólnego, jak i programów szkolenia zawodowego, prowadzonych w instytucjach państwowych lub samorządowych, dla których ustanowiono stałą lub tymczasową opiekę (patronat) nad dzieckiem, których rodzice zostali zwolnieni od płacenia za posiłki dla dzieci w bursach szkolnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wsparcia socjalnego dla uczniów, prosimy o kontakt z lokalną gminą lub z Działem Opieki Społecznej pod adresem: ul. Rinktinės 50, gab. 123, Wilno; tel. (8 5) 275 0063, (8 5) 240 1008.

PODCASTY I GALERIE