Ocalić od zapomnienia – apel Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”

Ilu obywateli polskich zginęło pod okupacją niemiecką? Jak wielka była liczba represjonowanych – więzionych w obozach, więzieniach i aresztach, wywiezionych na roboty przymusowe, wysiedlonych? Mimo że od zakończenia II wojny światowej upłynęło blisko 70 lat, wciąż nie znamy odpowiedzi na te pytania.

zw.lt
Ocalić od zapomnienia – apel Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”

Fot. Organizatorzy

I chociaż wszystkich tych ofiar być może nie da się już dziś dokładnie policzyć, to przed nami bardzo ważne zadanie – poznać możliwie jak najwięcej ich nazwisk, zebrać wszystkie możliwe do odszukania informacje na temat ich losów. Skala anonimowości ofiar jest bowiem ogromna, a przecież wciąż jeszcze możemy ocalić od zapomnienia miliony ludzkich istnień.

,,Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – to projekt dokumentacyjny, który umożliwia zebranie po raz pierwszy w jednym miejscu wszystkich możliwych do odnalezienia informacji o osobach pomordowanych i represjonowanych. Baza programu jest ogólnodostępna poprzez portal internetowy www.straty.pl. Dzięki temu każdy z nas może zadbać o upamiętnienie swoich bliskich, znajomych, sąsiadów. To już ostatni moment, kiedy możemy jeszcze zwrócić się do bezpośrednich uczestników i świadków tamtych wydarzeń. Musimy zadbać o to, aby pamięć nie odeszła wraz z nimi. Wystarczy wypełnić specjalnie przygotowaną ankietę. Można to zrobić online lub wydrukować bezpośrednio ze strony internetowej www.straty.pl i przesłać na adres: Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, ul. Krucza 36, 00-921 Warszawa.

Wśród Polaków mieszkających obecnie poza granicami Polski żyją jeszcze osoby bezpośrednio poszkodowane przez Trzecią Rzeszę, a także potomkowie takich osób. Polacy mieszkający na Litwie także powinni zadbać o upamiętnienie losów swoich rodziców, dziadków, krewnych i znajomych. Tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu możemy sprawić, by ich nazwiska nie pozostały zapomniane.

Poszukujemy informacji o poległych żołnierzach, członkach ruchu oporu i partyzantach, o ofiarach Holocaustu, osobach cywilnych, które zginęły w wyniku bezpośrednich działań wojennych (np. w trakcie bombardowań lub podczas przejścia frontu), o osobach rozstrzelanych, zabitych w akcjach pacyfikacyjnych, zamordowanych w więzieniach, obozach, gettach lub w innych okolicznościach.

W przypadku osób represjonowanych zbieramy informacje o jeńcach wojennych, osobach uwięzionych w aresztach, więzieniach, gettach i różnego rodzaju obozach (koncentracyjnych, karnych, pracy itp.), robotnikach przymusowych (deportowanych do pracy w III Rzeszy lub pracujących w miejscu zamieszkania), o osobach wysiedlonych ze swoich gospodarstw lub mieszkań, osobach ukrywających się, osobach represjonowanych jako dzieci – pozbawionych opieki rodzicielskiej na skutek represji lub śmierci rodziców, dzieciach germanizowanych, deportowanych wraz z rodzicami do pracy przymusowej itp.

Szukamy również kontaktu z osobami dysponującymi materiałami archiwalnymi, listami ofiar, księgami zmarłych, publikacjami zawierającymi spisy nazwisk obywateli II RP (wszystkich narodowości), represjonowanych w czasie II wojny światowej. Liczy się każdy indywidualny los, każde nazwisko jest ważne.

PODCASTY I GALERIE