Obywatele RP mieszkający na Litwie mogą głosować w Ambasadzie RP w Wilnie

W najbliższą niedzielę (24 maja) odbędzie się II tura wyborów Prezydenta RP. Mieszkający na Litwie obywatele Polski mogą oddać swój głos osobiście w Ambasadzie RP w Wilnie w godz. 7-21.

zw.lt
Obywatele RP mieszkający na Litwie mogą głosować w Ambasadzie RP w Wilnie

Fot. wilno.msz.gov.pl

Wyborcy, którzy zarejestrowali się do spisu wyborców (składając wniosek do konsula albo samodzielnie na stronie internetowej) w Ambasadzie RP w Wilnie przed I turą głosowania będą ujęci w tym spisie podczas powtórnego głosowania.

Nie ma możliwości zmiany obwodu głosowania (czyli np. głosowania na terytorium Polski) w inny sposób, niż poprzez pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania od konsula. Wnioski o wydanie zaświadczenia  można składać telefonicznie, listownie, faksem i drogą elektroniczną (e-mailem). Odbiór zaświadczeń możliwy jest osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL wyborcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie przesyłką rejestrowaną w sposób umożliwiający stwierdzenie odbioru.

Więcej informacji znajduje się na stronie polskiej placówki dyplomatycznej.

PODCASTY I GALERIE