Obchody Święta Zmarłych

W ramach obchodów Święta Zmarłych (31 października i 1 listopada) Ambasada RP planuje wyjazdy na cmentarze polskie na Litwie.

zw.lt
Obchody Święta Zmarłych

Program wyjazdów:

1. SANGIELISZKI k. Małych Solecznik (godz. 11. 30) SOLECZNIKI (godz. 12.00), KONIUCHY (godz. 12.30), BUTRYMAŃCE (godz. 13.00), EJSZYSZKI (13.40), KOLEŚNIKI (14.15) – p. konsul Ł.Kaźmierczak.
2. SKORBUCIANY (g. 9.00), TROKI (g. 9.40) , STARE TROKI (godz. 10.15)
– p. Kierownik . Stępniewski.
3. NIEMENCZYN (11.00) – p. K. Januszkiewicz I Sekretarz z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji

4. ORANY (ok. g. 10.00), DUBICZE (10.40) – p. Radca Minister H. Szymański

5. GLINCISZKI (godz. 11,30), DUBINKI (godz. 12,20),SZYRWINTY (godz. 13 10), MEJSZAGOŁA (godz. 14 00) – KG St. Cygnarowski

6.ŚWIĘCIANY (godz. 12.00), NOWE ŚWIECIANY (godz. 12 30), HODUCISZKI (godz. 13 40) – p. I Sekretarz R. Trojanek

1 LISTOPADA – WILNO

Wszyscy, którzy mają ochotę towarzyszyć Ambasadorowi i Konsulowi Generalnemu:

Godz. 9.30 – złożenie wieńców przy mauzoleum – Na Rossie;

Godz. 9.45 – złożenie wieńców na – Nowej Rossie;

Godz. 10.10 – złożenie wieńców – Na Antokolu przy Piecie;

Godz. 10.15 przy Krzyżu w Kwaterze Polskiej;

Następnie odbędą się indywidualne wyjazdy na poszczególne cmentarze:
1. PONARY (11.00) – p. ambasador J. Czubiński

Cmentarz w Wojdatach;
2. Cmenatrz Bernardyński (10.40) – p. I radca M. Kasner;
3. Kolonia Wileńska (10.45) – KG St. Cygnarowski;
4. CMENTARZ KALWARYJSKI – p. Kierownik Z. Stępniewski

– pomnik zesłańców (11.45)

– pomnik AK na cmentarzu (12.00)

– pomnik AK między stacjami drogi krzyżowej (12.20);

PODCASTY I GALERIE