Obchody Święta Policji w Ełku

We wtorek 2 sierpnia 2016 r. w Ełckim Centrum Kultury odbyły się obchody Święta Policji. Podczas uroczystości wręczone zostały m.in. odznaki „Zasłużony Policjant”. Złożono także gratulacje rodzicom policjantów wyróżniających się w służbie, natomiast ełckie policjantki uhonorowano kwiatami.

zw.lt
Obchody Święta Policji w Ełku

Fot. Miasto Ełk

Oficjalne obchody Święta Policji w Ełku rozpoczął uroczysty przemarsz policjantów przez ulice miasta przy akompaniamencie orkiestry.
W pierwszej kolejności zostały wręczone dwie Odznaki „Zasłużony Policjant”. Srebrną przyznano asp. szt. Krzysztofowi Baturo, natomiast brązową – st. asp. Grzegorzowi Radoniowi. Jest to uznanie za szczególne zasługi i osiągnięcia służbowe w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ponadto 41 policjantów zostało mianowanych na wyższe stopnie służbowe: 1 na stopień komisarza, 3 – aspiranta sztabowego, 15 – starszego aspiranta, 1 – aspiranta, 5 – młodszego aspiranta, 3 – sierżanta sztabowego, 4 – starszego sierżanta, 7 – sierżanta oraz 2 – starszego posterunkowego.
Z okazji Święta Policji listy gratulacyjne otrzymali również rodzice policjantów wyróżniających się w służbie. W ten symboliczny sposób składane są podziękowania rodzinom funkcjonariuszy za trud włożony w ich wychowanie i za zaangażowanie i profesjonalizm, jakim wykazują się ich dzieci podczas wykonywania zadań służbowych.

Na koniec uroczystości ełckie policjantki zostały uhonorowane kwiatami. W imieniu Tomasza Andrukiewicza Prezydenta Miasta Ełku życzenia kobietom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Ełku złożyli Marcin Radziłowicz Sekretarz Miasta Ełku oraz Dariusz Wasilewski Przewodniczący Rady Miasta Ełku.

Tradycyjnie od 2008 roku Prezydent Miasta – z okazji Święta Policji, przyznaje nagrody finansowe policjantom osiągającym najlepsze wyniki w pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta. Tak było również w tym roku. Jest to wyraz uznania za zaangażowanie oraz inicjatywę w codziennej pracy, ale również wzorowo realizowane zadania z zakresu służby prewencyjnej.

PODCASTY I GALERIE