Obchody powstania Zakonu Maltańskiego w Wilnie

Zakon Kawalerów Maltańskich obchodzi 900 - rocznicę swego istnienia. Jutro (16 października) odbędą się specjalne uroczystości w Wilnie.

zw.lt
Obchody powstania Zakonu Maltańskiego w Wilnie

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Obchody rozpoczną się na placu Ratuszowym o godz. 17.45. Stamtąd o godzinie 18 ulicami Wielką i Zamkową aż do Pałacu Władców wyruszy barwny pochód z symbolami i transparentami Zakonu Maltańskiego. O godz. 19 w Pałacu Władców rozpocznie się świąteczny koncert.

W uroczystościach będą uczestniczyli dwaj przedstawiciele słynnego polsko-litewskiego rodu magnackiego Maciej i Mikołaj Konstanty Radziwiłłowie.

Przedstawicielstwo Zakonu na Litwie zostało zarejestrowane w 1991 roku. Obecnie Zakon skupia ponad 1000 wolontariuszy, którzy biorą udział w rożnych akcjach charytatywnych.

Zakon wywodzi swój rodowód bezpośrednio ze średniowiecznych bractw i zakonów rycerskich, powstałych na Bliskim Wschodzie na fali pierwszych wypraw krzyżowych. Odegrał znaczącą rolę w historii Europy, głównie ze względu na swój – istotny kiedyś – potencjał militarny i znakomitą flotę wojenną. Joannici położyli także olbrzymie zasługi w dziele organizacji i prowadzenia pierwszych średniowiecznych szpitali na kontynencie europejskim.

Zakon uznawany jest przez szereg państw za suwerenny podmiot prawa międzynarodowego. Jego nieruchomości: dwie w Rzymie i jedna na Malcie mają status eksterytorialności. Zakon jest stroną umów międzynarodowych, utrzymuje stosunki dyplomatyczne, bierze udział w życiu dyplomatycznym, konferencjach międzynarodowych, działa jako obserwator w różnych organizacjach (ONZ, UNESCO, UNICEF, Unia Łacińska). Jednak nie można mówić o wyłącznym obywatelstwie zakonu – istnieje ono obok macierzystego.

Zakon wydaje własne znaczki pocztowe, własne tablice rejestracyjne dla samochodów służbowych.

PODCASTY I GALERIE