Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja na Rossie

Dzisiaj społeczność polska na Litwie wzięła udział w tradycyjnych obchodach Święta Narodowego 3 Maja na Rossie.

zw.lt
Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja na Rossie

Fot. Bartosz Frątczak

231 lat temu, 3 maja w 1791 r., uchwalona przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego konstytucja wprowadziła trójpodział władzy, niosła gwarancje swobód obywatelskich, przywoływała tradycje chrześcijańskie, tolerancji i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

Konstytucja 3 Maja już od momentu jej uchwalenia stała się dla mieszkańców Rzeczpospolitej symbolem niepodległości. Dawała świadectwo, że narody Rzeczypospolitej podjęły wysiłek dla ocalenia wspólnego kraju, a pamięć o niej pomogła zachować tożsamość w trudnych latach zaborów.

PODCASTY I GALERIE