Obchody Operacji „Ostra Brama” w Skrobucianach: Nie wahali się oddać życie, aby Polska była wolna

Uroczystą polową Mszą Święta w Skorbucianach rozpoczęły się obchody Operacji „Ostra Brama”. Liturgię celebrował ks. Jerzy Witkowski, który został uhonorowany medalem „Pro patria”.

zw.lt
Obchody Operacji „Ostra Brama” w Skrobucianach:  Nie wahali się oddać życie, aby Polska była wolna

Fot. Joanna Bożerodska

Na uroczystość przybyli weterani AK Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego, działacze społeczni, politycy. Ambasadę RP na Litwie reprezentował zastępca ambasadora Grzegorz Poznański. Wśród gości znaleźli się m.in. generał brygady i dowódca Garnizonu Warszawa Robert Głąb oraz kapelan środowisk kombatanckich w Polsce ks. Janusz Bąk.

Jan Józef Kasprzyk/Fot. Joanna Bożerodska

„Stoimy dzisiaj obok XVIII-wiecznego kościółka, gdzie żołnierze Armii Krajowej składali przysięgę. Przysięgę wierności Rzeczpospolitej: Przysięgam być wiernym ojczyźnie swej Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli, walczyć do ostatniej kropli krwi. Tak brzmiała ta Rota. Rota przysięgi Armii Krajowej. Wybrana tutaj przez tych, którzy nie wahali się oddać swoje zdrowie i życie, aby Polska była wolna. Przysięgali Polsce wierność” – zwrócił się do zebranych Jan Józef Kasprzyk, szef  Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Minister podkreślił, że większość żołnierzy AK należała do pokolenia urodzonego w niepodległej Polsce. „Byli wychowani przez swoich ojców i dziadów, jak cenna jest niepodległość, jak łatwo ją utracić, ale gdy się ją utraci to trzeba poświęcić wszystko, aby znów była wolna” – podkreślił Kasprzyk.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podziękował zebranym weteranom walk o Wilno oraz członkom ich rodzin. „To dla nas ogromny honor i zaszczyt, że wraz z wami możemy skłonić głowy na grobach waszych koleżanek i kolegów poległych w powstaniu wileńskim Operacji „Ostra Brama”. Niech też wasza obecność, niech te brzmiące w uszach słowa: „Przysięgam być wierny ojczyźnie mej Rzeczpospolitej Polskiej”, będą dla nas testamentem. Będą dla nas drogowskazem i wskazówką, że każdy z nas ma zawsze służyć wiernie Rzeczpospolitej” – oświadczył Kasprzyk.

Jan Józef Kasprzyk odznaczył medalem resortowym „Pro patria” m.in. Marka Kubiaka, Władysława Wojnicza, Krystynę Ziemińską.

Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 1 września 2011 roku i zastąpił Medal „Pro Memoria”. Uhonorowane medalem „Pro Patria” mogą być osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

Fot. Joanna Bożerodska

Głos zabrała również mer rejonu wileńskiego Maria Rekść. „Cieszę się i dziękuję, że jesteście tu na Ziemi Wileńskiej. Na tej ziemi, gdzie nie tylko w Skrobucianach, ale również w Boguszach, Podbrzeziu, Krawczunach i innych miejscowościach, gdzie ziemia została skroplona krwią żołnierzy polskich. Dzięki Armii Krajowej, dzięki tym żołnierzom, którzy tu walczyli, my żyjemy w wolności” – powiedziała mer Rejonu.

Maria Rekść dodała, że „jesteśmy tutaj, aby tą pamięć zachować”.

Fot. Joanna Bożerodska

Operacja „Ostra Brama” rozpoczęła się 7 lipca 1944 przez oddziały Armii Krajowej, w ramach akcji „Burza”, w celu samodzielnego oswobodzenia Wilna z rąk okupanta niemieckiego siłami AK i zgodnego z założeniami „Burzy” wystąpienia wobec Armii Czerwonej „w roli gospodarza terenu”.  Plan operacji został opracowany w sztabie Okręgu Wilno Armii Krajowej w marcu 1944, zakładał on zdobycie miasta przez połączone siły wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu AK. Wilno zostało wyzwolone 13 lipca wraz z oddziałami Armii Czerwonej. Niestety kilka dni po wyzwoleniu Wilna sowieci rozpoczęli aresztowania i rozbrajanie oddziałów AK.

PODCASTY I GALERIE