Obchody kanonizacyjne w Wilnie

Wczoraj, 27 kwietnia, cały świat brał udział w obchodach kanonizacyjnych dwóch Papieży – Jana XXIII oraz Jana Pawła II. Wilno również nie było wyjątkiem. Obok szeregu imprez do obchodów dołączyło również Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie oraz Katolickie Stowarzyszenie Polaków na Litwie.

Ilona Jurewicz

O godz. 14.00 w kościele pw. bł. J. Matulewicza w Wilnie została odprawiona msza św., w której udział wzięła cała społeczność progimnazjum – uczniowie, rodzice, wychowawcy, nauczyciele oraz dyrekcja. Mszę św. celebrował wikariusz parafii ks. Witalij Kisiel, zaśpiewał chór składający się z uczniów klasy 4a pod kierownictwem Jadwigi Stankiewicz, muzycznie liturgię uświetnił kwartet smyczkowy z Zujun pod kierownictwem Krzysztofa Stankiewicza. Po mszy św. ks. Witalij poświęcił obraz Jana Pawła II, zaś wiernym zostało przekazane Światełko Miłosierdzia.

O godz. 16.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie Katolickie Stowarzyszenie Polaków na Litwie na czele z prezes Pauliną Mielko zorganizowało święto w związku z wyniesieniem na ołtarz Papieży. Ks. Paweł Chudzik MIC z par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wilnie przedstawił sylwetki obu Papieży. W części artystycznej wystąpiły: schola z parafii Piotra i Pawła w Wilnie, także chór CONFIDO i schola GAUDIUM z parafii bł. J. Matulewicza w Wilnie.

Na zakończenie został odsłonięty i pobłogosławiony obraz Jana Pawła II namalowany przez artystę malarza Władysława Ławrynowicza. Obraz ten został przekazany w darze dla Katolickiego Stowarzyszenia Polaków na Litwie. Odbyła się też wystawa „Śladami Papieża Jana Pawła II na Litwę w 20 rocznicę jego pobytu”. Gabloty zostały nabyte dzięki wsparciu Ambasady RP w Wilnie oraz ofiarności członków stowarzyszenia.

Podobne spotkania, poświęcone osobie Papieża Jana Pawła II, KSPL organizuje od 1998 roku. W ostatnich latach przybrały one bardziej uroczysty charakter, urosły do rangi święta.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej