Obchody Europejskiego Tygodnia Akcji przeciwko Rasizmowi

Z okazji Europejskiego Tygodnia Akcji Przeciwko Rasizmowi (12-21 Marca) – ogólnoeuropejskiej inicjatywy organizacji UNITED, która ma na celu walkę z problemem rasizmu i dyskryminacji – wolontariuszki Europejskiego Wolontariatu (EVS) z Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Aneta Maciejewska i Leah Nedahl zorganizowały dwa wydarzenia.

Obchody Europejskiego Tygodnia Akcji przeciwko Rasizmowi

Fot. EFHR

Tegoroczne hasło kampanii brzmiało „Siła w różnorodności” (ang. Strength in Diversity). Celem zorganizowanych wydarzeń było promowanie różnorodności i wielokulturowości – i cel ten został z pewnością osiągnięty.

Na Litwie odbyły się jedynie dwa oficjalne wydarzenia w ramach kampanii. Informacje o nich są dostępne na stronie internetowej organizacji UNITED tutaj.

Podczas imprezy w ciągu dnia, przebiegającej w Wileńskim Centrum Informacji Młodzieży w budynku Samorządu Miasta Wilna, odbyło się wielokulturowe spotkanie/kiermasz. Inni wolontariusze EVS realizujący projekty na terenie całej Litwy przyjechali reprezentować swoje kraje. W przeciągu całego dnia, około 100 osób odwiedzających nasze wydarzenie mogło cieszyć się pozytywną energią i atmosferą różnorodności.

Uczestnicy mieli wyjątkową okazję zgłębić swoją wiedzę o różnych krajach i kulturach – w tym Hiszpanii, Francji, Polski, Ukrainy, Armenii, Niemczech, Chorwacji, Włoch, Austrii oraz Wielkiej Brytanii – dzięki obecności reprezentantów tych państw. Każdy kraj podzielił się swoimi tradycyjnymi przekąskami (takimi jak pizza, czy francuskie crepes), zabawnymi faktami, plakatami oraz upominkami. Wiele ambasad było na tyle uprzejmych by przekazać na rzecz wydarzenia materiały, takie jak flagi oraz materiały promocyjne.

Na program wydarzenia składały się prezentacje, pokazy krótkich filmików, muzyki oraz tańców, gry, quizy oraz inne atrakcje, takie jak warsztaty gry na ukulele czy zajęcia z wiedzy o greckiej muzyce tradycyjnej i współczesnej. Pomiędzy zaplanowanym programem każdy miał szansę nawiązać kontakty, poznać nowych ludzi, zgłębić wiedzę o różnych miejscach i dobrze się bawić. Dzień był przepełniony pozytywną atmosferą i był prawdziwie wielokulturowym przeżyciem dla wszystkich, którzy wzięli w nim udział.

Obchody miały swoją kontynuacją wieczorem, kiedy wszyscy – wolontariusze EVS, studenci i miejscowi – zebrali się razem w barze Paviljonas, aby cieszyć się występami wolontariuszy EVS/muzyków i wesprzeć ich w graniu muzyki przeciwko rasizmowi.

Oba wydarzenia były ogromnym sukcesem dzięki zaangażowaniu i energii wolontariuszy, którzy przyczynili się do ich przebiegu. Mając to na uwadze, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy byli zaangażowani, uwzględniając wolontariuszy, Wileńskie Centrum Informacji Młodzieży, bar Paviljonas, ambasady oraz uczestników wydarzenia.

PODCASTY I GALERIE