Obchody Dnia Niepodległości na Rossie: „Być Polakiem za granicą to wyzwanie szczególne”

"Być Polakiem za granicą jest to wyzwanie szczególne i z pełnym przekonaniem, gdziekolwiek jestem, od lat powtarzam, że to Państwo właśnie jesteście prawdziwymi przedstawicielami Polski, najlepszymi ambasadorami"- do zgromadzonych przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie powiedział podczas obchodów Dnia Niepodległości państwa polskiego Ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński.

zw.lt

W piątek w południe przedstawiciele polskiej placówki dyplomatyczno-konsularnej w Wilnie wraz z delegacjami społeczności polskiej i polskich organizacji społecznych na Litwie złożyli wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na cmentarzu na Rossie. Na uroczystości na Rossie przybyli również uczestnicy 22. Sztafety Niepodległości, która w tym roku organizowana jest ku czci Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego.

Przemówienie Ambasadora RP na Litwie Jarosława Czubińskiego:

Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Drodzy goście z Polski, Drodzy Rodacy i Litewscy Przyjaciele,

„Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”- są to słowa Naszego Papieża, które wypowiedział w 1983 roku w Warszawie. Przytaczam je także dzisiaj, bowiem bezustannie jestem pełen podziwu, jak celnie można w krótkiej frazie zawrzeć istotę historii i współczesności naszej Ojczyzny. Ale aby tak się stało, trzeba mieć w sobie tę wielkość, którą miał Święty Jan Paweł II.

Pełna wspaniałych postaci i ważnych, lecz czasem trudnych wydarzeń, ale zawsze pewna miłości swoich Synów i Córek, jest historia naszej Ojczyzny. Wiele pokoleń Rodaków nie mogło korzystać z polskiej mowy i polskiej kultury. Będąc bezgranicznie oddani Polsce, zapłaciliśmy jako Naród ogromną cenę za pragnienie wolności, ale po 123 latach prześladowań i cierpienia nasi przodkowie jednak tę upragnioną wolność zdobyli.

Ludzi mających wolność w sercu nic nie jest w stanie złamać – mówił kilka tygodni temu w Budapeszcie prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 60. rocznicy Rewolucji Węgierskiej. Tak samo było z narodami naszej części Europy, które wyrwały się z niewoli mocarstw upadłych w wyniku Wielkiej Wojny. I w ten sposób upadek państw wielkich terytorialnie przyniósł wolność narodom wielkim duchem, jak stało się to nie tylko z Polską, ale i z Państwami Bałtyckimi.

Wtedy właśnie odzyskaliśmy wolność, suwerenność, niepodległość i mimo następnych różnych, tragicznych wydarzeń, dzisiaj wciąż z sukcesem budujemy nasz dobrobyt.

Wypada zastanowić się nad tym, czy dzisiaj jesteśmy świadomi znaczenia tej naszej wielkiej historii, czy potrafimy czerpać z doświadczeń naszych przodków i naszych własnych? A wreszcie stale należy sobie zadawać pytanie: czy jestem Ciebie godny, Matko, czy Polska może być ze mnie dumna?

Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski w dedykacji dla „Żołnierza Polskiego” w grudniu 1918 roku zapisał: Kto chce, ten może, kto chce, ten zwycięża, byle chcenie nie było kaprysem lub bez mocy. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”. I znów słowa ważne i do dzisiaj prawdziwe, a także jakżeż aktualne również tutaj, na Wileńszczyźnie.

Chcieć to móc! Tak uczyłem moje córki w ich dzieciństwie, budząc w nich ambicję do tego, aby wymagać więcej od siebie i od innych. Tak też sam postępuję, bowiem rozumiem powód, dla którego Marszałek właśnie takich słów użył w swej dedykacji. Mogę, ponieważ wierzę i mam wolę!

„Gdybyście mieli wiarę (…), to powiedzielibyście tej górze: Przenieś się stąd tam, a przeniesie się, i nic niemożliwego dla was nie będzie!”. Znamy te słowa doskonale, wiemy skąd one pochodzą. Zna je każdy, kto kieruje się w życiu zasadami wiary i kultywuje tradycyjne wartości, z którymi nasz Naród jest tak blisko związany.
Wola i wiara! Te dwa pojęcia determinują dzisiaj nasze istnienie i tym dwóm pojęciom to istnienie w pewien sposób dzisiaj zawdzięczamy. Przez lata, ba, przez wieki, wiara i wola dawały nam siłę do pokonywania trudności i stawania przeciw złu, które na naszych ziemiach się panoszyło. Wiara dawała nam oparcie i pozwalała żyć w przekonaniu, że nadejdzie czas lepszy, w którym wolność i swoboda zastąpią zniewolenie. Chcieliśmy tego jako naród na tyle mocno, że budując na silnym fundamencie naszych narodowych wartości i wiary katolickiej odtworzyliśmy to, co dla niektórych było już tylko niepotrzebnym i zapomnianym reliktem przeszłych epok: powszechną dumę z Państwa i Narodu Polskiego.

Możesz być z nas dumna, Polsko! Jest nas blisko 60 milionów! Żyjemy na całym świecie. Mieszkamy przede wszystkim w Polsce, ale też 20 milionów Polaków rozrzuconych jest praktycznie po wszystkich państwach kuli ziemskiej. Stanowimy liczącą się siłę w krajach naszego zamieszkania, uczestniczymy we władzach i dzięki temu wpływamy na rozwój spraw tam, gdzie jesteśmy. A tutaj, na Litwie, Polacy kolejny raz udowodnili to, że jeśli bardzo chcemy, to potrafimy! Panie Marszałku, znów miał Pan rację! Kolejny raz wyniki wyborów potwierdziły, że jeśli Polak chce, to zwycięża, a chcenie to, jak poleciłeś, nie jest kaprysem i bez mocy! Głosy wyborców nie zostały złożone na polskich kandydatów przypadkowo, są one świadectwem silnej wiary w możliwość i potrzebę realizacji programu partii litewskich Polaków i jej kandydatów oraz woli żyć lepiej, w stabilnym i bezpiecznym państwie, w dostatnim społeczeństwie szanującym podstawowe wartości, mając władze dbające o wszystko to, co każdemu jest najbliższe: rodzinę jako podstawową komórkę społeczną, osoby starsze jako Nestorów społeczeństwa, wyedukowane dzieci jako jego przyszłość, o pracę dla każdego, o zdrowe i długie życie, a wreszcie o swobody i prawa obywatelskie i ludzkie. Ogromną odpowiedzialność nałożyliście Państwo na swoich przedstawicieli! Z całego serca życzę, aby wiara w słuszność dokonanego wyboru pozwoliła wypełnić Państwa oczekiwania i wiem też, że macie Państwo w tym wiernych sojuszników zarówno w Macierzy, jak i wśród Polaków żyjących na całym świecie.

Być Polakiem w dzisiejszym trudnym, zglobalizowanym i skonfliktowanym świecie, jest to ogromna odpowiedzialność. Musimy dbać zatem o naszą Ojczyznę, o nasz wizerunek jako Narodu, o naszą pozycję wśród innych. Nie możemy pozwalać na to, aby bezpodstawne i bezrozumne, a czasem niestety także celowe oszczerstwa i fałszywe sądy pomniejszały nasz dorobek i szkodziły naszej reputacji.

Dziękuję Państwu serdecznie, w związku z tym, za kultywowanie prawdy historycznej dotyczącej dziejów Polski i dbanie o jej dobre imię. Wiemy doskonale, że nie jest to łatwe zadanie. Nie wolno mówić, że ktoś specjalnie przedstawia informacje, które mają pokazać Polskę w złym świetle. Chciałbym wierzyć w to, że wszelkie sytuacje, kiedy dochodzi do zakłamania historii i wiedzy o Polsce współczesnej, są po prostu ignorancją, efektem braku wiedzy, a nie działaniem celowym.

Obrona dobrego imienia Polski to zadanie przede wszystkim dla polskiego rządu i administracji, a także dla każdego z nas, każdego Polaka, gdziekolwiek by on się nie znajdował. Duma z naszej przeszłości, osiągnięć naszej kultury, wierności polskiej tradycji i wartościom kultywowanym przez pokolenia Polaków jest tym, co nas łączy. Wiele mamy wspaniałych przykładów i nie bójmy się z nich korzystać, by przełamywać stereotypy lub odkłamywać fałszywą prezentację naszej Ojczyzny.

Szczególnie w tym kontekście chciałbym podziękować naszym duchowym opiekunom – osobom duchownym, ale także Nestorom i rodzicom wychowującym dzieci, pedagogom polskich szkół wszystkich stopni oraz społecznikom, za to, co czynicie w kwestii wychowania następnych pokoleń w duchu poczucia łączności z Macierzą, za dbałość o nauczanie i codzienne używanie języka polskiego, za znajomość naszej historii, za wszystko to, co wielu z Państwa na co dzień czyni bardzo często całkowicie społecznie.

Drodzy Państwo,
„Podtrzymywanie polskości to też podtrzymywanie wspólnoty i budowanie siły naszego kraju w przestrzeni międzynarodowej” – mówił Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podczas spotkania z Polakami w Budapeszcie.

Być Polakiem za granicą jest to wyzwanie szczególne i z pełnym przekonaniem, gdziekolwiek jestem, od lat powtarzam, że to Państwo właśnie jesteście prawdziwymi przedstawicielami Polski, najlepszymi ambasadorami. Waszą postawą, Waszymi życiowymi wartościami, umiejętnością życia w społeczeństwie, stabilną i dostatnią rodziną, sukcesem życiowym i zawodowym, tym wszystkim dajecie Państwo otaczającemu Was środowisku najlepsze świadectwo tego, że dobrze jest być Polakiem. Nie bójmy się tego: odważnie i z przekonaniem, świadomi odpowiedzialności wobec Macierzy oraz dziesiątków milionów Rodaków powtarzajmy: kocham Polskę, jak nakazał to nam Nasz Papież i jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. I choć żyć nam przychodzi w różnych krajach na świecie, Polacy znani są ze swej obywatelskiej lojalności wobec państw zamieszkania, ale przede wszystkim z troski, jaką okazują na co dzień Ojczyźnie ich lub ich przodków – Polsce. I to nas wyróżnia, i to właśnie czyni nas Polakami.
Przyjmijcie Państwo najlepsze życzenia z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Ojczyznę wszystkich Polaków.

Niech żyje wolna i niepodległa Polska, niech żyje Naród Polski.
Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy!

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej