Obchody 79. rocznicy Operacji Ostra Brama w Miednikach Królewskich

Polski Teatr „Studio” w Wilnie wraz z Wielofunkcyjnym Ośrodkiem Kultury w Rudominie w wigilię 79. rocznicy rozpoczęcia Operacji Ostra Brama zapraszają do uczczenia jej bohaterów przy grobie Nieznanego Żołnierza WP w Miednikach Królewskich.

zw.lt
Obchody 79. rocznicy Operacji Ostra Brama w Miednikach Królewskich

6 lipca, 18.00 Miedniki Królewskie

W spotkaniu weźmie udział dr Marek Jedynak, dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektów regrantingowych Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie p.t. „W trosce o Pamięć Żołnierzy w Miednikach”

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023”


Operacja Ostra Brama rozpoczęła się 7 lipca 1944 r. Do 13 lipca oddziały sowieckie we współdziałaniu z AK zdobyły Wilno. Krótka radość mieszkańców Wileńszczyzny z uwolnienia się z rąk niemieckich
szybko ustąpiła oburzeniu na poczynania Sowietów. Rozbrojeni żołnierze AK, wśród których znajdowało się 650 oficerów i podoficerów, w większości zostali skierowani do zorganizowanego doraźnie obozu w Miednikach, gdzie spotkały ich pierwsze represje. Według różnych źródeł od 4,4
tys. do ponad 6 tys. W świetle sowieckich dokumentów w ciągu trwającej dwa dni operacji miano rozbroić „7924 żołnierzy i oficerów z czego 4400 zostało odstawionych” do obozu w Miednikach, gdzie ulokowani zostali „w stajniach i pod gołym niebem”, a około 2,5 tys. miano zwolnić do domów.

PODCASTY I GALERIE