Obchody 79. rocznicy operacji „Ostra Brama” w Krawczunach

W czwartek 13 lipca br. w Wilnie oraz podwileńskich Krawczunach odbyły się uroczystości z okazji 79. rocznicy operacji „Ostra Brama".

zw.lt
Obchody 79. rocznicy operacji „Ostra Brama” w Krawczunach

Fot.PAP/Valdemar Doveiko

Główne uroczystości 79. rocznicy operacji „Ostra Brama” odbyły się w Krawczunach przy postawionym przez Polaków pomniku upamiętniającym największą bitwę wileńskiej Armii Krajowej z Niemcami.

Pomnik został odsłonięty 1 września 1989 r. w czasie okupacji radzieckiej z inicjatywy mieszkańców wsi Gudele.

Polową Mszę św. sprawowaną za dusze poległych i zmarłych żołnierzy AK okręgu wileńskiego poprzedziła ceremonia składania kwiatów.

Po liturgii przemówienie wygłosił minister Jan Józef, który także uhonorował zasłużone osoby medalami „Pro Patria”.

Po części oficjalnej na wszystkich czekał poczęstunek z kuchni polowej.

Bitwa pod Krawczunami była ostatnią bitwą, który żołnierze AK stoczyli z Niemcami w walce o Wilno w ramach planu „Burza”, której częścią była operacja „Ostra Brama”.

Operacja „Ostra Brama”, której celem było wyzwolenie Wilna spod hitlerowskiej okupacji, trwała od 7 do 13 lipca 1944 roku. W walkach o Wilno wzięło udział ponad 12 tys. żołnierzy AK. 13 lipca Wilno zostało wyzwolone przez wspólne siły AK i armii sowieckiej. W nocy z 12 na 13 lipca 3 tysięcy żołnierzy niemieckich dowodzonych przez gen. Reinera Stahela zdołało wycofać się z miasta. Pod Krawczunami oddziały niemieckie natknęły się na zgrupowanie Armii Krajowej. W trakcie bitwy zginęło 79 polskich żołnierzy. Akowcom udało się jednak zabić lub wziąć do niewoli ok. 1000 Niemców.

Plan „Burza” był głównym planem operacyjnym opracowanym przez Armię Krajową w 1943 roku, gdy Armia Czerwona przekraczała granice przedwojennej Polski. Dowództwo AK stwierdziło, że władze polskie nie mogą dopuścić do „wyzwolenia” własnego państwa przez ZSRR. I postanowiło wraz z postępami Armii Czerwonej, przejmować zbrojnie (w walkach z Niemcami) władzę na polskich terytoriach zajmowanych przez wojska ZSRR. Jednym z pierwszych miast, gdzie wcielono tę strategię w życie, było Wilno właśnie w ramach planu „Ostra Brama”.

Społeczność polska na Litwie co roku składa hołd żołnierzom AK poległym w tej walce.

PODCASTY I GALERIE