Obchody 72. rocznicy Operacji ,,Ostra Brama”

Zbliża się 72. rocznica „Operacji Ostra Brama”. Z tej okazji na Wileńszczyźnie odbędą się uroczyste obchody.

zw.lt
Obchody 72. rocznicy Operacji ,,Ostra Brama”

Fot. Ewelina Mokrzecka

Z inicjatywy Koła Weteranów Armii Krajowej  i Dobroczynnego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, przy współudziale Ambasady RP w Wilnie  i Związku Polaków na Litwie, 7 lipca o godz. 10 odbędzie się msza św. kościele Św. Rafała,  a następnie o godz. 12 ceremonia złożenia kwiatów na grobach AK-owców na Rossie.

Około godz. 13 złożone zostaną kwiaty w Kolonii Wileńskiej na grobach żołnierzy AK, poległych w pierwszych dniach Operacji Ostra Brama.

Swój udział w tych uroczystościach zapowiedziały delegacje środowisk Światowego Związku Żołnierzy AK z Wrocławia, którzy przyjadą w ramach międzypokoleniowego wyjazdu edukacyjnego  Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz z Wielkopolski, w ramach delegacji Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

W następnych dniach, na dalsze obchody 72 rocznicy Operacji Ostra Brama,  przybędą kolejni kombatanci, członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK,  Środowisko Wileńskie (9-12 lipca).

W dniu 13 lipca o godz. 15 w Krawczunach będą miały miejsce tradycyjne  obchody rocznicy bitwy – uroczysta msza. św. i złożenie wieńców przy pomniku pamięci. Na uroczystości te przybędą liczni polscy parlamentarzyści oraz delegacja Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,  z p.o. Szefa Urzędu, Min. Janem Józefem  Kasprzykiem.

W dniach 15-18 lipca w Wilnie na Wileńszczyźnie rocznicę Operacji ostra Brama obchodzić będzie grupa weteranów i młodzieży ze Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

PODCASTY I GALERIE