Obchody 3 Maja na Rossie

Ambasada RP w Wilnie zaprasza społeczność polską na Litwie do wzięcia udziału w tradycyjnych obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja.

zw.lt
Obchody 3 Maja na Rossie

Fot. domena publiczna

Ambasada RP w Wilnie zaprasza społeczność polską na Litwie do wzięcia udziału w tradycyjnych obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja w dniu 3 maja br. o godz. 12;00 przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na cmentarzu na Rossie.

231 lat temu, 3 maja w 1791 r., uchwalona przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego konstytucja wprowadziła trójpodział władzy, niosła gwarancje swobód obywatelskich, przywoływała tradycje chrześcijańskie, tolerancji i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

Konstytucja 3 Maja już od momentu jej uchwalenia stała się dla mieszkańców Rzeczpospolitej symbolem niepodległości. Dawała świadectwo, że narody Rzeczypospolitej podjęły wysiłek dla ocalenia wspólnego kraju, a pamięć o niej pomogła zachować tożsamość w trudnych latach zaborów.

PODCASTY I GALERIE