OBCHODY 100. ROCZNICY UTWORZENIA UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO

Prawie dokładnie 100 lat temu – 11 października 1919 roku w Wilnie reaktywowano wyższą uczelnię nadając jej nazwę Uniwersytet Stefana Batorego. O znaczeniu, historii, wybitnych absolwentach tej uczelni podczas konferencji naukowej mówić będą Polacy i Litwini.

zw.lt
OBCHODY 100. ROCZNICY UTWORZENIA UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO

100 lat temu, 11 października 1919 r. w Wilnie reaktywowano wyższą uczelnię – uniwersytet. Przyjęto wówczas, że odrodzony ośrodek akademicki będzie nosił imię swejego założyciela – króla Stefana Batorego. Uczelnia stała się istotnym ośrodkiem życia intelektualnego w regionie, była kontynuatorką tradycji centrów nauki z czasów dawnej Rzeczypospolitej i pierwszych lat zaborów. Szkoła powstała w roku 1579, kiedy król Stefan Batory przeznaczył środki na przekształcenie Kolegium Jezuitów w Wilnie w Akademię Wileńską. Po stłumieniu Powstania Listopadowego, w 1832 roku, jako karę za udział wielu uczonych i studentów w powstaniu władze carskie nakazały całkowitą likwidację uczelni. Uczelnia została ponownie odtworzona dopiero w 1919 roku. Swoją działalność  zakończyła w 1939 r. wraz z rozpoczęciem II wojny światowej. Po wojnie opiekunem i spadkobiercą tradycji akademickiej dawnego USB w Wilnie stał się Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W konferencji pt. „100. rocznica utworzenia Uniwersytetu Stefana Batorego”, która odbędzie się na Uniwersytecie Wileńskim 5 grudnia 2019 roku o godz. 14.00, udział wezmą: prof. Marija Drėmaitė (Uniwersytet Wileński) – wygłosi ona prelekcję pt. „Vladas Drėma i jego studia na Uniwersytecie Stefana Batorego“; prof. Anna Supruniuk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – „Abraham Suckewer i inni studenci oraz absolwenci USB“ oraz prof. Tomas Venclova „Czesław Miłosz  – student Uniwersytetu Stefana Batorego”.

Drugą częścią wydarzenia, o godz. 16.00, będzie otwarcie wystawy „Uniwersytet Stefana Batorego 1919-1939”, na której można będzie obejrzeć portrety rektorów, insygnia rektorskie i dziekańskie, ukazujące wielkość i dostojeństwo akademickie wileńskiej uczelni. Uzupełnią ją plansze w językach litewskim, polskim i angielskim przedstawiające działalność naukowo-badawczą uczelni, jej osiągnięcia i dynamiczny rozwój Wystawa przyjedzie do Wilna z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

O godzinie 16.45 w dyskusji „Uniwersytet Stefana Batorego w opinii publicznej w Polsce i na Litwie” udział wezmą: prof. Alferdas Bumblauskas, dr Barbara Stankiewicz i prof. Mirosław A. Supruniuk. Dyskusję moderuje dr Artūras Vasiliauskas. 

Czwartek, 5 grudnia 2019 roku od godz. 14.00. Sala Senatu Uniwersytetu Wileńskiego.

Konferencja i dyskusja odbędą się w języku litewskim i polskim z tłumaczeniem. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Uniwersytet Wileński, Wydział Historii UW, Muzeum UW, Biblioteka UW, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Polski w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE