O stosunkach polsko-litewskich w Kownie

W piątek (19 września) na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Dynamika stosunków litewsko-polskich”.

Małgorzata Aleksandrowicz
O stosunkach polsko-litewskich w Kownie

Konferencja poświęcona jest 10. rocznicy śmierci Czesława Miłosza i składać się będzie z trzech sesji. W pierwszej omówione zostaną stosunki między Polską a Litwą, w drugiej – rozprzestrzenianie dwustronnych relacji, w trzeciej poruszona będzie kwestia rozwoju historycznego Polski i Litwy.

Wśród referujących będą nauczyciele akademiccy z Polski i Litwy, jak również młodzi naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Łódzkiego, Warszawskiego i Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

„W ramach konferencji otwarta zostanie również wystawa „Solidarność między Litwą i Polską. Spotkania Polaków i Litwinów w latach 1988-1994“ przedstawiająca zdjęcia i dokumenty z okresu początków nieformalnych kontaktów opozycji obu państw, przez czas, kiedy Polska i Litwa walczyły o niepodległość aż do podpisania Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy“ – mówi w rozmowie organizator konferencji i wystawy, Mindaugas Norkevičius.

Po otwarciu wystawy przez dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, Małgorzatę Kasner i dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, prof. dr. Šarūnasa Liekisa odbędzie się panel dyskusyjny na temat „Litwa i Polska: sąsiedzy, partnerzy i przyjaciele?” w której udział wezmą prof. Tomas Venclova, prof. Vytautas Landsbergis, prof. dr Šarūnas Liekis, prof. dr hab. Algis Kalėda i prof. dr Antanas Kulakauskas.

Po konferencji jej uczestnicy zaproszeni będą na wycieczkę po Kownie, jako ośrodku kultury międzywojennej Litwy.

Konferencję organizuje Klub Języka Polskiego i Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie wraz z Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie, Instytutem Polskim w Wilnie, Katedrą Nauk Politologicznych i Instytutem Języków Obcych Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

PODCASTY I GALERIE