Nowy rok akademicki na UwB: Środowisko, które ma inteligencję, ma przyszłość

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku zainaugurował nowy rok akademicki. Tradycyjnie uroczystość odbyła się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Małgorzata Kozicz
Nowy rok akademicki na UwB: Środowisko, które ma inteligencję, ma przyszłość

Fot. Małgorzata Kozicz

W rozmowie z Radiem Znad Wilii podsumowując dotychczasowy dorobek uczelni, dziekan wydziału prof. Mieczysława Zdanowicz podkreśliła, że miniony rok akademicki był rokiem, w którym kontynuuowano to, co przez dziesięć lat na tym wydziale funkcjonowało, ale też wprowadzono pewne zmiany, które mają polepszyć jakość kształcenia i nadać nowy kierunek.

„Jedna z najważniejszych zmian to zmiana profilu kształcenia na kierunku ekonomii i informatyki z profilu ogólnoakademickiego na profil praktyczny. Jest to z jednej strony związane z wymogami polskiej ustawy o szkolnictwie wyższym, ale z drugiej strony chcemy dostosować się do zapotrzebowania rynku, gdzie, owszem, ceni się osoby z wyższym wykształceniem, ale też pracodawcy oczekują już doświadczeń zawodowych. Zatem studia o profilu praktycznym dadzą studentom lepszą szansę do przygotowania się do pracy zawodowej” – podkreśla dziekan.

Na razie absolwenci wileńskiej filii UwB zdają się nie mieć problemów z zatrudnieniem.

„Filia ma się czym poszczycić, ale przede wszystkim ważne jest, że nasi studenci dobrze się czują zarówno w trakcie studiów, jak i po studiach. Znajdują pracę tutaj, na lokalnym rynku, a także na rynku europejskim. Według naszych obliczeń, tylko jeden procent absolwentów ma kłopoty ze znalezieniem pracy. To najlepszy wynik ze wszystkich uczelni litewskich. Tak naprawdę sto procent naszych absolwentów świetnie się odnajduje na rynku pracy. Po to jesteśmy, żeby pomagać naszym studentom, środowisku Polaków na Litwie” – mówi prorektor d.s. kształcenia prof. Wojciech Śleszyński.

Od lat jednym z głównych celów uczelni jest zwiększenie liczby osób z wyższym wykształceniem w środowisku polskim na Wileńszczyźnie.

„Wzmacnianie inteligencji polskiej na Litwie jest jednym z celów naszej działalności. Mnie osobiście nie trzeba do tego przekonywać. Jako historyk zajmujący się naukowo także obszarem Wileńszczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym, zdaję sobie sprawę, jaki uszczerbek, jeśli chodzi o inteligencję, przyniosła II wojna światowa i repatriacja do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Tutaj, na Litwie, ale także na pobliskiej Białorusi musimy odbudowywać stan inteligencji polskiej. Zdajemy sobie sprawę, że środowisko, które ma inteligencję, ma przyszłość” – zauważa prof. Śleszyński.

W tym roku naukę na trzech kierunkach oferowanych przez filię rozpocznie 99 kandydatów. „Biorąc pod uwagę problemy, z którymi borykają się wszystkie uczelnie na Litwie, jest to dobra rekrutacja” – uważa dziekan Mieczysława Zdanowicz.

Podczas uroczystej inauguracji życzenia studentom składali ambasador Urszula Doroszewska, europoseł Waldemar Tomaszewski, dyrektor Domu Polskiego w Wilnie, doradca premiera ds. mniejszości narodowych Artur Ludkowski. Zanim odbyła się immatrykulacja nowych studentów, dyplomy licencjackie otrzymali absolwenci uniwersytetu.

W ramach rozwoju współpracy z polskimi placówkami oświatowymi na Litwie, Filia UwB podpisała umowę o współpracy ze Szkołą im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

„Nasza szkoła już od dawna obrała kierunek innowacyjnej przedsiębiorczości, gdzie podstawowymi przedmiotami oprócz matematyki są technologie informacyjne oraz ekonomia. Są to kierunki bardzo zbieżne z działalnością Filii UwB w Wilnie. Poza tym jest to uczelnia, która kształci w języku polskim, co jest nam bliskie. Bardzo wielu absolwentów już od dawna wybierało właśnię tę uczelnię, i to nie tylko z powodu języka wykładowego, lecz także ze względu na stosunek wykładowców do swoich studentów. Ten stosunek im odpowiadał, ponieważ była to ciągłość tego, co robiliśmy w szkole. Poza tym zaważyły wyniki pracy uniwersytetu – 99 proc. absolwentów znajduje zatrudnienie, uważam to za imponujący wynik” – komentuje dyrektor szkoły Walery Jagliński.

Największym problemem uczelni nadal pozostaje kwestia siedziby. Obecnie nauka odbywa się w wynajmowanych pomieszczeniach.

„Miejmy nadzieję, że przy współpracy ze stroną litewską uda nam się rozwiązać ten problem” – mówi prorektor Wojciech Śleszyński.

PODCASTY I GALERIE