Nowy rok akademicki na Filii UwB w Wilnie: Wy już jesteście elitą

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Uniwersytetu w Białymstoku. W tym roku na uczelni zmieniły się władze, ponieważ kadencję skończyła dotychczasowa dziekan wydziału Mieczysława Zdanowicz.

zw.lt
Nowy rok akademicki na Filii UwB w Wilnie: Wy już jesteście elitą

Fot. Joanna Bożerodska

„Od moich profesorów przejąłem zasadę, że uniwersytet – to nie tylko miejsce, gdzie się zdobywa, przekazuje i przechowuje wiedzę, ale że do etosu uniwersyteckiego należą kierowanie się sprawiedliwością i regułami moralnymi oraz praca na rzecz społeczeństwa. Bardzo bliska jest mi zasada „Prawo jest umiejętnością stosowania tego, co dobre i słuszne”. Naszym celem jest oparcie współpracy na szacunku, zaufaniu, przejrzystości oraz przestrzeganiu prawa i dobrych obyczajów. Chcemy organizować wydarzenia edukacyjne i naukowe, wspierać pracowników dydaktycznych, współpracować z uczelniami litewskimi” – przywitał zebranych nowy dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego dr hab. Adam Doliwa.

Adam Doliwa/Fot. Joanna Bożerodska

„Nie wszyscy pamiętają, że środowiska polonijne już pod koniec lat 80-tych zgłaszały twardy postulat kształcenia w języku ojczystym. Ta uczelnia jest uczelnią elitarną. Mamy tu znakomitą kadrę, prawdziwych pasjonatów, którzy mają poczucie misji. Drodzy studenci, wy już jesteście elitą” – pogratulował prorektor uczelni, Dr hab. Jarosław Matwiejuk z Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa.

Jarosław Matwiejuk/Fot. Joanna Bożerodska

„Inauguracja nowego roku akademickiego jest niezwykle doniosłym i zarazem najważniejszym wydarzeniem w życiu każdej uczelni. To dzień wspólnego wymarszu w drogę, dzień nowego początku dla całej akademickiej społeczności. Ogromnie cieszę się, że przypadł mi w udziale niezwykły zaszczyt – przemawiać do profesorów, pracowników akademickich i studentów właśnie Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku. Bo Wasza uczelnia – to prawdziwy polski uniwersytet Wileńszczyzny. Placówka, która kształci przyszłe elity tak polskiej społeczności, jak i całej Litwy. Właśnie dlatego Filia powinna zrobić wszystko, żeby jej absolwenci mogli po ukończeniu studiów pobierać bezproblemowo naukę na studiach magisterskich i doktoranckich w najlepszych uczelniach na Litwie, w Polsce i innych krajach” – powiedział Sygnatariusz Aktu Niepodległościowego Republiki Litewskiej Czesław Okińczyc.

Smutnym faktem jest to, że nie zostały uruchomione studia magisterskie na kierunku ekonomia z powodu zbyt małej liczby kandydatów. Podkreślił to również Okińczyc. „Na Wileńszczyźnie każdy Polak z wyższym wykształceniem jest na wagę złota, dlatego bardzo smuci mnie fakt nieuruchomienia w tym roku studiów magisterskich na kierunku ekonomia z powodu zbyt małej liczby kandydatów. Cieszę się, że udana była rekrutacja na studia licencjackie, ale na studia magisterskie na ekonomii podobno zgłosiło się tylko 7-miu kandydatów, gdy minimalna wymagana liczba to 12 studentów. Sądzę, że naszym wspólnym wysiłkiem należy tę sytuację naprawić, dokonać dodatkowej rekrutacji (jeżeli jest to możliwe) i kontynuować studia magisterskie na tym kierunku. Nie możemy pozwolić na zmniejszanie się naszego stanu posiadania” – dodał Okińczyc.

Czesław Okińczyc/Fot. Joanna Bożerodska

„Pamiętajcie, że to wy jesteście najważniejsi, a Uniwersytet ma służyć Wam, waszemu rozwojowi obywatelskiemu, intelektualnemu i kulturowemu, ma pomóc Wam w zawodowym starcie. Każda dziedzina wiedzy – zarówno nauki ścisłe, jak i i humanistyczne – są tak samo ważne. Życzę wam zapału do nauki, odwagi w poszukiwaniach dróg zawodowych i naukowych, a także rozwagi w dokonywaniu wyborów życiowych. Chcę, abyście odebrali staranne wykształcenie, bo jako absolwenci, za kilka lat, będziecie ambasadorami tego Uniwersytetu w różnych zakątkach Litwy, Europy i świata” – zwrócił się do studentów Sygnatariusz.

„Jednym z podstawowych postulatów polskiej społeczności jest kształcenie młodzieży w języku polskim od przedszkola po szkoły wyższe. Cieszę się, że został on zrealizowany. To nas cieszy, ale jest to również spore wyzwanie. Aby mu sprostać, należy, aby społeczność się rozwijała. Nie może ona tego robić bez studentów. Ta młoda uczelnia jest jedną z najlepszych szkół wyższych na Litwie” – powiedział europoseł Waldemar Tomaszewski.

Waldemar Tomaszewski/Fot. Joanna Bożerodska

Polityk podkreślił, że ten rok jest bardzo wymowny, bo do polskich szkół przybyło prawie o 100 nowych uczniów więcej. Cieszył się również z faktu, że od września na Litwie działa 36 gimnazjów z polskim językiem nauczania. Przypomniał jednak smutny fakt o zamknięciu polskiej szkoły w rejonie szyrwinckim.

Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska przypomniała zebranym, że Polska pamięta o rodakach na Litwie i wspomaga studentów polskiego pochodzenia. Dla przykładu, zfinansowała budowę nowego budynku filii UwB. „Staramy się zapewniać studentom kontakty międzynarodowe, znajomości z przedstawicielami firm. Ważnym zadaniem jest dla nas powstrzymanie emigracji. Cieszę się, że wasza uczelnia daje możliwość kształcenia się i pozostania w tym regionie” – powiedziała Ambasador.

Urszula Doroszewska/Fot. Joanna Bożerodska

„Ci, którzy dopiero tu wstąpili, mają dziś ważny dzień. Macie ciekawą i ważną misję – musicie zbliżyć nasze narody. Na Litwie zostało jeszcze wiele stereotypów o Polsce. Dla większości Litwinów Polska kończy się na Suwałkach i „Biedronce”. Polska tak naprawdę jest bogata w historię i możliwości. Możecie nam wszystkim odkryć inną Polskę, ponieważ znacie wiele języków” – przemówiła do studentów Vida Montvydaitė, Dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych.

Vida Montvydaitė/Fot. Joanna Bożerodska

„Zawsze zazdrościłem polskim studentem, ponieważ rozpoczynają naukę o miesiąc później. Mam nadzieję, że współpraca Domu Kultury Polskiej i Uniwersytetu w Białymstoku będzie nadal trwała. Chcę życzyć dla was dobrych studiów i fajnego rozpoczęcia roku akademickiego. Wykorzystajcie ten okres do współpracy w organizacjach społecznych” – zalecił Artur Ludkowski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE