Noworoczny koncert „Wilii”

Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” zaprasza na tradycyjny noworoczny koncert, który odbędzie się 30 grudnia o godz. 19 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Noworoczny koncert „Wilii”

Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca ''Wilia''/ Fot. Joanna Bożerodska

Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” jest najstarszym zespołem na Wileńszczyźnie, który już 55 lat propaguje polską kulturę, folklor i tradycje na Litwie, jak też poza jej granicami.

Zespół bierze aktywny udział w krajowych oraz międzynarodowych festiwalach i przeglądach, ma na swym koncie ponad 1500 koncertów na różnych scenach Litwy i poza jej granicami.

Za całokształt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony wieloma odznakami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.

Zespół ma w swoim repertuarze polskie tańce narodowe, suity regionalne z prawie wszystkich regionów Polski oraz bliskie sercu pieśni i tańce Ziemi wileńskiej.

Dzisiaj zespół liczy około 140 osób, w tym: podstawowy skład zespołu,dziecięce grupy (taneczna i wokalna) oraz kapela.

Bilety do nabycia w DKP (pokój 203).

PODCASTY I GALERIE