Nowoczesne elektrofiltry w ełckim PEC-u

Miasto Ełk inwestuje w ochronę środowiska. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. rozpoczęło budowę nowej instalacji odpylania w ciepłowni przy ul. Ciepłej 10. Inwestycja praktycznie w 100% wyeliminuje emisję pyłów do atmosfery. Wartość inwestycji to ok. 6 mln zł.

Nowoczesne elektrofiltry w ełckim PEC-u

Materiały prasowe

Nowoczesne elektrofiltry w ełckim PEC-u. Inwestycja polega na wymianie dotychczasowej, mechanicznej instalacji odpylania, na nowoczesną i bardziej efektywną instalacje opartą na elektrofiltrach. Modernizacja obejmuje kotły nr 2 i 3.

Kocioł nr 1 nie będzie modernizowany, ponieważ jest przeznaczony do likwidacji, a jego miejsce zajmie kocioł opalany biomasą – odnawialnym źródłem energii.

Została już zakończona pierwsza instalacja elektrofiltru w kotle nr 2. Obecnie jest w trakcie rozruchu.

Zainstalowane urządzenie pomoże zmniejszyć emisję pyłów o około 70%.

Jak działa elektrofiltr?

Elektrody ulotowe w urządzeniu nadają cząsteczkom pyłu ładunek elektrostatyczny, a elektrody zbiorcze, które są uziemione, przyciągają te naładowane cząstki, uniemożliwiając ich unoszenie się do komina.

Elektrofiltry montowane są w Polsce na największych źródłach energii – głównie dotyczy to elektrowni.

Zastosowana technologia jest najnowocześniejszą dostępną metodą w technice elektrofiltrów.
Elektrofiltry w kotle nr 2 są o połowę tańsze w eksploatacji, zużywają połowę mniej energii elektrycznej niż dotychczasowa instalacja oparta na mechanicznych cyklonach. Nie wpłynie to więc na koszty wytwarzania ciepła.

Elektrofiltr jest stale monitorowane (online) przez dostawcę. Urządzenie pracujące ze sprzężeniem zwrotnym, mierzą na bieżąco efekt odpylania i zużywają dokładnie tyle energii aby utrzymać proces na zadanym poziomie skuteczności. Uzyskane oszczędności pomogą spłacić pożyczkę.

Emisja pyłów będzie nie wyższa niż z kotłowni spalających gaz ziemny lub olej, mimo że w ełckim PEC-u spalany jest węgiel. Emisja pyłów nie będzie wyższa niż naturalna zawartość pyłów w powietrzu atmosferycznym, a wiec nie będzie pogarszać jego stanu.

Łączny koszt inwestycji to ok. 6 mln zł:
3,4 mln zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie (oprocentowanie w skali roku – 1,2 %), pożyczka uwzględnia też pomoc de minimis w wysokości 101 803 zł,
wkład własny – ok. 2,6 mln zł.

Planowane zakończenie inwestycji to listopad 2017 r.
Wtedy to ełcki PEC praktycznie nie będzie emitował pyłów do atmosfery.

PODCASTY I GALERIE