Nowe wydanie podręcznika „Polacy, Europejczycy, Obywatele”

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z radością informuje o najnowszym wydaniu podręcznika „Polacy, Europejczycy, Obywatele”, który został przygotowany z myślą o młodzieży klas 9-12. Zadaniem podręcznika jest dostarczenie uczniom niezbędnych podstaw wiedzy o zachodzących w naszym otoczeniu procesach politycznych i społecznych, w tym również problemach i wyzwaniach współczesnego świata.

zw.lt
Nowe wydanie podręcznika „Polacy, Europejczycy, Obywatele”

Fot. EFHR

W podręczniku jest poruszany szeroki zakres tematyczny, zawierający liczne odniesienia do realiów życia na Litwie, dzięki czemu przyswajanie wiedzy staje się o wiele ciekawsze. Wśród głównych bloków tematycznych jest rozdział o aktywności społecznej, samorządzie, władzy, mediach masowych, transformacji, gospodarce, organizacjach międzynarodowych, konfliktach międzynarodowych, wykluczeniu społecznym i chorobach, problemach współczesnego świata, narodzie i państwie oraz prawach człowieka. Podręcznik jest bogaty również w liczne ilustracje, zdjęcia, wykresy i mapy, przez co jego lektura staje się bliższa dla współczesnego czytelnika.

Pierwotna wersja podręcznika była przygotowana wspólnie przez Fundację Nowoczesna Polska i Europejską Fundację Praw Człowieka, natomiast aktualizacji podręcznika samodzielnie podjęła się EFHR. W drugim, uzupełnionym wydaniu podręcznika, Fundacja dokonała aktualizacji materiału z poprzedniego wydania. Dodano nowe rozdziały: naród i państwo, prawa człowieka i prawo. Zaktualizowano również zawarte w podręczniku informacje dotyczące realiów litewskich. Wszystkie materiały dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa Na tych Samych Warunkach, co oznacza, że materiały mogą być edytowane i adaptowane do własnych potrzeb.

Aktualizacja podręcznika zbiegła się również z kontynuacją innowacyjnego projektu edukacyjnego „Europejczycy, Polacy, Obywatele“ mającego na celu wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach polskich na Litwie. W grudniu 2013 roku odbył się natomiast uroczysty finał projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, w czasie którego uczniowie, którzy zdobyli największą ilość punktów, zdobyli atrakcyjne nagrody ufundowane przez EFHR, natomiast wszyscy inni, którzy zdali egzamin, otrzymali certyfikaty. W czasie uroczystości został zaprezentowany świeżo wydany podręcznik. Wierzymy że będzie on bogatym i użytecznym źródłem wiedzy zarówno dla uczniów, nauczycieli jak i innych czytelników, pragnących pogłębić wiedzę o społeczeństwie obywatelskim.

W ciągu najbliższych tygodni podręczniki będą przekazane do polskich szkół i bibliotek na Litwie. Informujemy również, że każdy może zwrócić się do Fundacji z prośbą o przekazanie nieodpłatnego egzemplarza podręcznika.

PODCASTY I GALERIE