Nowe ulotki EFHR: O mowie oraz przestępstwach z nienawiści, a także ofertach pracy

W ramach projektu „EFHR – aktywny, pomocny i widoczny punkt bezpłatnych porad prawnych” finansowanego przez Ambasadę RP w Wilnie, Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) sporządziła ulotki w 4 językach - o mowie nienawiści, przestępstwach z nienawiści oraz przewodnik z zakresu niedyskryminujących ofert pracy.

zw.lt
Nowe ulotki EFHR: O mowie oraz przestępstwach z nienawiści, a także ofertach pracy

Fot. EFHR

Ulotki o mowie nienawiści oraz przestępstwach z nienawiści zawierają informację, czym są te zjawiska, jak je rozpoznać oraz gdzie się zwracać. Warto zauważyć, że 95% spraw mowy nienawiści jest na tle narodowościowym, na przykład w stosunku do Rosjan, Polaków czy Romów. Natomiast ofiary przestępstw z nienawiści często nie zwracają uwagi, że oprócz głównego przestępstwa, np. pobicie, jest także element rasistowski czy narodowościowy (np. nienawiść wobec Polaków, Rosjan itp.), a policja nie zawsze kwalifikuje odpowiednio przestępstwo. Osoba, która popełniła przestępstwo na tle nienawiści, podlega odpowiedzialności karnej. Kara za przestępstwa na tle nienawiści zależy od rodzaju przestępstwa i okoliczności obciążających/łagodzących.

Przedstawiciele firm czasami stosują konkretne wymogi kandydatom w ofertach pracy, które nie są zgodne z litewskim oraz prawem europejskim. Dlatego EFHR sporządziła ulotkę – „przewodnik z zakresu niedyskryminujących ofert pracy”, w której można znaleźć informację na temat wymagań ofert pracy i niedyskryminowania kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. Warto zauważyć, że nie tylko przedstawiciele firm litewskich stosują konkretne wymogi kandytatom w ofertach pracy. Robią to również pracodawcy polskiego pochodzenia. Przejaw dyskryminacji jest zabroniony nie tylko w ogłoszeniach oferujących pracę, ale również podczas rozmów kwalifikacyjnych – zabrania się wymagać od osób pretendujących na oferowane stanowisko informacji o ich stanie cywilnym, wieku, życiu osobistym oraz planach rodzinnych.

Celem przygotowanych ulotek jest wzmocnienie pozycji polskiej mniejszości narodowej na Litwie, wzrost jej aktywności w życiu publicznym Litwy oraz popularyzowanie wiedzy o przysługujących jej praw. Ulotki zostały wysłane do polskich szkół oraz bibliotek w Wilnie i rejonie wileńskim, także będą rozpowszechniane podczas wyjazdów i szkoleń EFHR.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią materiałów edukacyjnych i informacyjnych na stronie internetowej www.efhr.ru lub bezpośrednio w siedzibie EFHR, przy ulicy J. Dobkevičiaus 6, w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE