Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację

Miasto Ełk pozyskało ponad 800 tys. zł dofinansowania na rewitalizację (odnowę) zabytkowego śródmieścia, aktywizację jego mieszkańców oraz opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania budynków na cele społeczno-kulturalne. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” Ministerstwa Rozwoju.

zw.lt
Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację

Ministerstwo Rozwoju 21 marca 2016 r. rozstrzygnęło konkurs „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Ełk znalazł się na 7 miejscu spośród 20 miast, które pozyskały dofinansowanie na realizację swoich projektów. W konkursie uczestniczyło ponad 240 gmin i miast z całej Polski.

Dofinansowany projekt dotyczy rewitalizacji zabytkowego śródmieścia, aktywizacji jego mieszkańców oraz opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania budynków na cele społeczno-kulturalne. Rewitalizację rozumiemy jako odnowę społeczną, przestrzenną, budowli oraz nadawanie nowych funkcji odnawianym obszarom.

Koncepcja pilotażowego projektu zakłada przeprowadzenie modelowych działań na rzecz włączenia mieszkańców w tworzenie nowej przestrzeni śródmieścia w Ełku. Bazą projektu będzie utworzenie Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej, wokół którego skupią się wszystkie działania rewitalizacyjne, czyli związane z szeroko pojętą odnową.

W projekcie zostaną zrealizowane zadania na rzecz nowej przestrzeni społecznej centrum Ełku. Inwentaryzacja budynków i lokali, nowa koncepcja zagospodarowania architektonicznego, wizualizacje 3D, obrazujące kierunek rozwoju reprezentatywnej części miasta – to tylko niektóre przedsięwzięcia, które zostaną podjęte w modelowym pilotażu.

Łączna wartość projektu: 892 400 zł
Kwota pozyskanej dotacji: 803 160 zł
Wkład własny: 89 240 zł

W myśl hasła „ludzie działają by tworzyć miejsca”, zostaną przeprowadzone liczne konsultacje społeczne oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W ramach Forum Rewitalizacji ełczanie będą mogli samodzielnie zaprojektować wizję i kierunek rozwoju zabytkowej dzielnicy miasta oraz wskazać główne problemy zamieszkiwanego obszaru.

Planowane rozpoczęcie realizacji projektu to wrzesień tego roku.

Celem konkursu było wsparcie miast w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór dla innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne.

Informacje o wynikach konkursu:
http://www.popt.gov.pl/strony/wiadomosci/20-miast-z-dotacja-na-modelowe-projekty-rewitalizacyjne/

PODCASTY I GALERIE