Nowe przedszkole w Fabianiszkach

W stołecznej dzielnicy Fabianiszki otwarto dzisiaj dobudówkę przedszkola „Vandenis“, która pomieści 100 przedszkolaków.

zw.lt
Nowe przedszkole w Fabianiszkach

Fot. Saulius Žiūra

Dwupiętrowe modułowe przedszkole to drugie tego typu miejsce, które stołeczne władze otworzyły w przeciągu roku. Samorząd zapowiada utworzenie kolejnych, pięciu, modułowych ośrodków wczesnoedukacyjnych w Wilnie.

,,Co trzecie dziecko rodzi się w Wilnie. Stolica jest przykładem dla całego kraju. Ta pozytywna tendencja stawia wiele wyzwań, którymi są przedszkola. Przekonaliśmy się, że tradycja modułowych przedszkoli, które są popularne w Europie Zachodniej w Skandynawii sprawdza się również u nas” – powiedział mer Wilna Remigijus Šimašius.

Obecnie do stołecznych przedszkoli uczęszcza ok. 30 000 dzieci. W ciągu pięciu lat liczba ta wzrosła o 4 500.

Przedszkole modułowe to obiekt zbudowany z gotowych elementów – modułów. Powstają one w fabryce, gdzie budowa nie jest uzależniona od warunków pogodowych, a cały proces podlega ścisłej kontroli jakości. Moduły są odpowiednio wyposażane – w ściany działowe, stolarkę otworową oraz wszystkie niezbędne instalacje. Dostarcza się je na plac budowy, gdzie następuje ich montaż. Następnie podłączane są do lokalnych mediów i wykańczane.

W nowym przedszkolu o powierzchni 800 m kw., które mieści się przy ul. Žadeikos będzie działało pięć grup. Mieści się tu sala sportowa, szatnia. Strefy przystosowane do zabaw, snu i jedzenia.

W najbliższym czasie modułowe przedszkola powstaną przy przedszkolu „Gabijėlė“ w Poszyłajciach, „Atžalėlės“ na Antokolu, „Gintarėlis“ w Bołtupiach, „Strazdelis“ oraz „Medynėlis“ w Karolinkach.

PODCASTY I GALERIE