Nowe postępowanie wobec mężczyzn oskarżonych o napaść na Ekwadorczyka

Wileńska prokuratura dzielnicowa wszczęła nowe postępowanie wobec mężczyzn oskarżonych o napaść na obywatela Ekwadoru Fabian Sanchez w Wilnie.

zw.lt
Nowe postępowanie wobec mężczyzn oskarżonych o napaść na Ekwadorczyka

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Oskarżeni Einoras Lukaševičius i Jarosław Malinowski podczas procesu sądowego za napaść na tle rasistowskim demonstrowali plakat z napisem po litewsku ,,Prawda po naszej stronie! Litwa dla Litwinów. 14/88”.

W opinii obrońców praw człowieka cyfry to zwrot często używany przez nazistów i rasistów – ,,Musimy zabezpieczyć byt naszego ludu i przyszłość dla białych dzieci”.

Hasło ,,Litwa dla Litwinów” oskarżeni skandowali podczas posiedzeń sądowych poprzedzających proces.

PODCASTY I GALERIE