Nowe oświetlenie w gminach rejonu wileńskiego

Problem oświetlenia ulic i dróg był i pozostaje jedną z najważniejszych kwestii dla mieszkańców każdej gminy rejonu wileńskiego. Dobrze oświetlone ulice i podwórza dają mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i komfortu jak psychicznego tak i fizycznego.

VRSA
Nowe oświetlenie w gminach rejonu wileńskiego

Fot. VRSA

Zdając sobie z tego sprawę, starostwa rejonu wileńskiego szczególną uwagę zwracają na ten problem, a raczej na zapobieżenie powstania podobnego problemu i inwestują duże sumy w jakościowe oświetlenie podstawowych arterii miasteczek i wsi.

W gminie Dukszty w tym roku oświetlono wsie Aliejūnai, Antakalniai, Verkšionys, Buivydai, Rokiškės.

Gmina Niemenczyn oświetliła ulice Lauko i Senoji we wsi Kabiszki. Ogółem zainstalowano 17 nowych latarni, oświetlono ponad1,5 kmulic. Wykonano prac na sumę 16 tys. 225 euro.

Oświetlenie dla 15 wsi

W Bujwidzach zainstalowano oświetlenie na ulicy Senųjų Pilviškių we wsi Pilviškių. Kosztowało to 9909,62 eura. Za prąd dostarczany do lamp ulicznych w tym roku zapłacono już 1975,90 eura. Na uzupełniający sprzęt oświetleniowy (lampy, urządzenia do odliczania czasu, balasty, ignitory) wydano 598,80 eura.

Także na środki przyznane Wspólnotom Lokalnym przy kościele pw. Św Jerzego w Bujwidzach ustawiono lampy i urządzono oświetlenie gmachu kościoła.

Ogółem na terenie gminy bujwidzkiej przy pomocy 100 lamp oświetlono podstawowe ulice w 15 wsiach.

W gminie Ławaryszki w 2015 roku na oświetlenie dróg i ulic rozdysponowano 20,6 tys eura. Do końca tego roku władze gminy planują jeszcze oświetlić ul. Miškų w Ławaryszkach: oświetli się 400 metrów i postawi 5 nowych słupów oświetleniowych. W 2015 roku naprawiono też 8 starych słupów i zakupiono 55 lamp.

Nowe latarnie w Mickunach

Mieszkańcy miasteczka Mickuny, mogą się cieszyć z niedawno ustawionych nowych latarni. Jest to kolejna inwestycja samorządu rejonu wileńskiego. Zostały oświetlone przystanek autobusowy oraz most na rzece Wilence w Mickunach. Oświetlono prawie 500 metrów ulic Wileńskiej i Zarzecznej, co gwarantuje bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Oświetlenie obejmuje 8 słupów elektrycznych wraz z lampami oświetleniowymi. Inwestycja kosztowała 32 200 euro.

Gmina Niemież zainstalowała nocne oświetlenie na ul. Zielona w miejscowości Skojdziszki.

Została też oświetlona część ulicy św. Faustyny w Skojdziszkach. Tu ustawiono 10 słupków z latarniami. Jest też nocne oświetlenie (częściowe, składające się z 4 latarni) osiedla Tołkatiszki. Oświetlono plac przy kaplicy św. Faustyny w Skojdziszkach, jest nocne oświetlenie (częściowe) ulicy Jaunimo w Niemieżu.

Ogółem w tym roku oświetlono ponad trzy kilometry ulic i jeden plac o wartości ogólnej 18,5 tys. eura.

Gminie Rudomino na rok 2015 z budżetu samorządu rejonu wileńskiego na sprawy związane z oświetleniem ulic przyznano 38 tys. 809 eur. Z tego 22 tys. 782 euro zapłacono za elektryczność.
Za pozostałe fundusze zamieniono 220 lamp, dokonano rekonstrukcji sieci elektrycznych na ulicy Grybo, Miško, Partizanų.

W chwili obecnej trwają prace nad nowym oświetleniem ulicy Žaibo w Rudominie. Tu już zainstalowano 8 nowych słupów, zostanie oświetlonych 700 m drogi. Koszty prac będą pokryte z funduszy gminy oraz samorządu rejonu wileńskiego.

19 tys. euro na rekonstrukcje ulic

W tym roku we wsi Rukojnie została odnowiona ulica Pašto. Wydano na to 7650 euro. Na remont sieci elektrycznych, dostawy prądu oraz na rekonstrukcje ulic we wsi Rukojnie skierowano 34500 eur.

Gmina Suderwa może sie pochwalić pracami oświetleniowymi ulic we wsi Bubų. W tej wsi ustawiono. We wsi Suderwa naprawiono złamany słup oświetleniowy, a na ulicy Riešės we wsi Sudervė ustawiono trzy nowe i naprawiono trzy latarnie. Prace opiewają na 15502 eur.

W gminie Szaterniki za 9 miesięcy br. na oświetlenie ulic i dróg wydano 56 tys. 476 Eur.

Z tego za urządzenie linini oświetleniowej na ulicach Jaunimo i Eglių we wsi Grigaičiai zapłacono 40 tys. 998,43. Przy pomocy 14 nowych latarń oświetlono 900 metrów ulicy Jaunimo, na ulicy Eglių ulokalizowano 5 nowych latarń, dzięki którym kolejne 500 metrów tej ulicy będzie dobrze widoczne i dla kierowców i dla pieszych.

W gminie dokonano też częściowego remontu ulic Pergalės i Geležinkelio.

W Sużanach prace oświetleniowe też w tym roku szły całą parą. We wsiach

Veriškių wymieniono 33 lampy, we wsi Danilava – 8, Skirlėnai – 31, Našiūnai – 9, Sužionis – 66 lamp, Blusinės – 4, Sapiegiškiai -1, Pajusinės – 6, Griciūnų – 5 lamp.

W gminie Podbrzezie w tym roku wymieniono 157 lamp, oświetlono9,5 km. ulic i dróg

We wsi Paberžė na nowe wymieniono 67 lamp, Lygialaukio – 15, Anavilio – 25, Kazimieravo – 1, Paberžinė – 1, Kaušiadalos 1, Visalaukė I – 24, Glitiškės – 23.

W Zujunach – ponad kilometr nowo oświetlonych ulic

W roku bieżącym gmina Zujuny rejonu wileńskiego na gospodarkę oświetleniową otrzymała 55 tys. 028 Eur asygnacji. Znaczną część sumy wydano na opłatę zakupu energii elektrycznej. Pozostałą część funduszu wykorzystano na bieżące remonty, zakup nowych latarni oraz prace z nowymi trasami oświetleniowymi. Udało się urządzić nowe trasy oświetlenia ulicznego we wsi Zujuny na ulicach Žalioji, Ramūnių, Sudūvių, Klevų, Gegužės 1-osios, we wsi Ciechanowiszki na ulicy Čekoniškių. Ogólna długość nowo oświetlonych ulic sięga około1300 m, wartość ogólna 22891 Eur.

Informacja pochodzi ze strony Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt

PODCASTY I GALERIE