Nowatorskie Jasełka z Niemieża

Malownicze dekoracje, ekspresywne światła, nowoczesny taniec oraz tradycyjni pasterze, Herod, śmierć, Żyd, dziad, baba oraz Trzej Królowie – wszystko to można było podziwiać podczas widowiska jasełkowego teatru „Wędrówka” według dramatu Lucjana Rydla ,,Betlejem Polskie" na scenie DKP.

Antoni Radczenko

Mimo, że w skład teatru ,,Wędrówka’’ wchodzą uczniowie oraz rodzice z Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu, to naprawdę aktorzy-amatorzy wykazali się ogromnym kunsztem aktorskim. Na potrzeby wczorajszego przedstawienia historia narodzin Zbawiciela została pokazana w nieco zmienionej postaci. Herod nie jest tylko władcą starożytnej Palestyny, lecz także ciemiężcą Polski i Litwy. Trzej Królowie to Władysław Jagiełło, jego żona Jadwiga i Stefan Batory, a w ich orszaku idą do dzieciątka postacie-symbole polskich i litewskich walk niepodległościowych.

„Zawsze lubiłam wystawiać wigilijne misteria ze starszą młodzieżą, a kiedy wyrośli, postanowiłam spróbować zagrać to bardzo poważne, filozoficzne przedstawienie. Treść sztuki porusza wiele aktualnych dla nas, Polaków Wileńszczyzny, pytań i problemów’’ – powiedziała zw.lt Bożena Bieleninik reżyserka teatru ,,Wędrówka”.

Teatr ,,Wędrówka’’ powstał w Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu w 1999 roku. W teatrze grają uczniowie, byli uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.

Betlejem polskie to widowisko jasełkowe Lucjana Rydla. Prapremiera spektaklu odbyła się 28 grudnia 1904 roku we Lwowie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej