Nowatorskie działania edukacyjne w przedszkolach rejonu solecznickiego

W pięciu przedszkolach rejonu solecznickiego pojawiły się nowoczesne interaktywne narzędzia edukacyjne – z sukcesem realizowany jest projekt ukierunkowany na zapewnienie jakościowej i innowacyjnej edukacji przedszkolnej w regionie.

salcininkai.lt
Nowatorskie działania edukacyjne w przedszkolach rejonu solecznickiego

Fot. Samorząd rejonu solecznickiego

Dzisiejsze dzieci nie bez powodu nazywane są ekspertami od technologii, dlatego ich rola we współczesnej edukacji przedszkolnej jest bardzo ważna. Odpowiednia adaptacja technologii pomaga dzieciom się rozwijać. Projekt realizowany przez rejon solecznicki ma na celu powiązanie innowacyjnych działań w przedszkolach z wykorzystaniem najnowszych technologii w procesie edukacyjnym. W realizacji projektu bierze udział pięć przedszkolnych placówek edukacyjnych: w Jaszunach – żłobek-przedszkole „Žilvitis”, w Ejszyszkach – żłobek-przedszkole „Žiburėlis”, w Zawiszańcach – żłobek-przedszkole „Varpelis”, w Solecznikach żłobki-przedszkola „Vyturėlis” oraz „Pasaka”.

„Współczesne dzieci są bardzo chłonne, chcą mieć wszystko tu i teraz, co jest częściowo spowodowane pojawieniem się w naszym życiu nowoczesnych technologii. Składając wniosek kierowaliśmy się ideą, że konieczne jest włączenie do programu nauczania tego, co je interesuje, co pobudza zainteresowanie i rozwija motywację do nauki. Wybraliśmy narzędzie, które pozwala nam stworzyć w przedszkolach atrakcyjne warunki społeczne” – mówi Erika Sudnicka, specjalistka w Pionie Inwestycji i Planowania Strategicznego.

Pedagodzy także muszą nadążać za duchem czasu, tak więc druga część projektu skupiona jest na rozwoju zawodowym i wzmacnianiu kompetencji wychowawców, aby w sposób profesjonalny i twórczy mogli zastosować technologie cyfrowe w procesie edukacji dzieci. Oczekuje się, że jesienią nauczyciele przedszkolni nauczą się stosować nowe narzędzia edukacyjne w swojej pracy. Pomoże im w tym wileński żłobek-przedszkole „Lazdynėlis”, który pełni w projekcie rolę konsultanta.

PODCASTY I GALERIE