Nowa dziekan Filii UwB w Wilnie

Ekspert prawa międzynarodowego dr hab. Mieczysława Zdanowicz od września obejmie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Nowa dziekan została wybrana 28 kwietnia na kadencję 2016-2020.

zw.lt
Nowa dziekan Filii UwB w Wilnie

Mieczysława Zdanowicz/ Fot. Joanna Bożerodska

Obecnie prof. dr hab. Mieczysława Zdanowicz jest kierownikiem Zakładu Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pełnienie obowiązków w Wilnie rozpocznie we wrześniu.

Przez dwie kadencje, od początku powstania Filii UwB w Wilnie, jej dziekanem był dr hab. Jarosław Wołkonowski.

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku powstał na mocy decyzji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego RP , Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, rządu Republiki Litewskiej oraz Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy . Według prawa litewskiego jednostka jest pierwszą filią uczelni zagranicznej na Litwie oraz pierwszym zamiejscowym wydziałem uczelni polskiej poza jej granicami. Oferuje studia licencjackie na kierunkach ekonomii i informatyki oraz studia magisterskie na kierunkach ekonomii oraz europeistyki. Od roku 2007 uczelnię ukończyło około 500 absolwentów, z których większość podjęła pracę na Litwie.

PODCASTY I GALERIE